FHL årsmøte 2013

Lakseselskap kan få eie mer, men får klare aktivitetskrav

Oppdrettselskap kan få kontrollere inntil 40 prosent av produksjonskapasiteten i næringen. - Samtidig stilles det klare krav til bl.a. bearbeiding, forskning og utvikling, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

– Forskriften er et viktig virkemiddel for å sikre aktivitet og verdiskaping langs kysten utover den rene matfiskproduksjonen. Vi sikrer også at de store selskapene må bidra til FoU og kompetanseutvikling, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Forskriften åpner for at selskap med tillatelse til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjø kan kontrollere inntil 40 prosent av produksjonskapasiteten i næringen, og mer i særlige tilfeller. Regelen om at det må søkes om tillatelse fra departementet for kontroll med 15 prosent eller mer av konsesjonsbiomassen videreføres.

I forskriften er det stilt spesifikke krav til selskapenes virksomhet, som blir gradvis strengere jo mer et foretak kontrollerer. Det stilles blant annet krav til:

  • gjennomsnittlig bearbeidingsgrad i kystkommune,
  • gjennomsnittlig FoU-innsats på konsernnivå,
  • gjennomsnittlig tilbud av lærling- eller traineeplasser i kystkommune,
  • aktivitetssenter i hver av Fiskeridirektoratets regioner foretaket har aktivitet (for eksempel administrativ enhet, foredlingsvirksomhet, et senter for forskning og utvikling, regionhovedkontor m.v.).

Skjematisk oversikt over kravene:

Andel av total MTB / Krav 15-20 % 20-25 % 25-30 % 30-35 % 35-40 % 40 % eller mer i særlige tilfeller
Minste bearbeidings- grad i gjennomsnitt i kystkommune 25 % 30 % 36 % 38 % 40 % Progressivt strengere krav
FoU – krav til gjennomsnittlig innsats 30 mill kr 50 mill kr 70 mill kr 80 mill kr 100 mill kr Progressivt strengere krav
Minste tilbud av lærling- eller traineeplasser i gjennomsnitt 20 30 50 60 70 Progressivt strengere krav

Publisert: 01.07.2013 , 15.19


Siste saker

X