Etter en lang utviklingsprosess er Salar DES godkjent for bruk i havbruksindustrien. Thorbjørn Johansen (til vestre) i Food Innovation og Inge Haarberg ser fram til å ta produktet ut i markedet. Foto: Food Innovation og TESS.

Lanserer nytt desinfeksjonsmiddel for havbruksnæringen

Food Innovation og TESS lanserer nytt godkjent desinfeksjonsmiddel i form av en brustablett, kommer det frem i en pressemelding.

Brusetabletten SALAR DES gjør desinfisering av utstyr i havbruksnæringen enklere og mer effektivt. Samtidig er nyvinningen mer miljøvennlig enn tradisjonelle løsninger. Etter omfattende testing er SALAR DES godkjent av og klar for kommersiell bruk, skriver selskapene i en felles pressemelding.

– Food Innovation har med SALAR DES utviklet en desinfiseringsløsning som er biologisk nedbrytbar og pH-nøytral. Dette gir et produkt som verken er korrosivt på aluminium eller er etsende på hud. SALAR DES er et fullgodt alternativ til natriumhypokloritt og hydrogenperoksid-baserte produkter.

Enklere og effektivt

SALAR DES er en svært effektiv brusetablett. Én kilo Salar DES gir samme desinfiserende effekt som 65 kilo natriumhypokloritt. Den selvoppløsende brusetabletten har flere fordeler, skriver selskapet.

– Bruseeffekten gir strømninger i vannet, og bidrar til at desinfeksjonsmiddelet distribueres godt uten omrøring. Håndteringen er også mindre arbeidskrevende, siden man trenger langt mindre mengder sammenlignet med tradisjonelle desinfeksjonsmidler, sier Thorbjørn Johansen i Food Innovation AS.

Gjennomtestet og godkjent

SALAR DES er utviklet etter et konkret ønske fra havbruksnæringen. Etter fire års testing og utprøving i samarbeid med Lerøy Midt, ble det nye desinfeksjonsproduktet tidligere i år godkjent av Statens Legemiddelverk. SALAR DES står nå på Mattilsynets liste for godkjente desinfeksjonsmidler til akvakultur.

– Den store fordelen er den lave doseringen som kreves for effektiv desinfisering og renhold, forklarer Ole Groven i Lerøy Midt. Han har blant annet brukt SALAR DES til desinfisering og renhold av rensefiskskjul.

– Vi har svært gode erfaringer med SALAR DES som alternativ til natriumhypokloritt, og er glade for at produktet nå blir kommersielt tilgjengelig, legger Groven til.

Skåner miljøet

Natriumhypokloritt har til nå vært den foretrukne løsningen ved desinfisering av rensefiskskjul. Middelet inneholder lut, som kan være skadelig for miljøet når det havner i sjøen etter bruk.

– SALAR DES er et pH-nøytralt produkt som ikke fører til utslipp av lut, forklarer Johansen.

Testingen av SALAR DES dokumenterer dessuten at utslipp av restklor reduseres med hele 95 prosent sammenlignet med natriumhypokloritt. Når konsentrasjonen av Salar Des kommer under angitt konsentrasjon, brytes løsningen ned til vann, karbondioksid, salt (natriumklorid) og nitrogen – naturlige komponenter i havet.

 Distribueres bredt

SALAR DES er nå klar for kommersiell lansering. Food Innovation har fått med seg TESS på laget for å gjøre nyvinningen tilgjengelig for oppdrettere langs hele kysten.

– Med over 60 servicesentre langs kysten er TESS en ideell partner for oss. De er allerede en komplett leverandør av drifts- og vedlikeholds utstyr som kjenner behovene til norske oppdrettere, sier Johansen.

– Vi ser fram til å ta SALAR DES ut i markedet. Vi har stor tro på produktet, som er et svar på havbruksnæringens ønske om effektive, lønnsomme og bærekraftige hjelpemidler, sier Inge Haarberg, storkundeansvarlig for havbruk i TESS Trondheim.

TESS skal demonstrere egenskapene til Salar DES under Aqua Nor 2017 i august.

 

Publisert: 02.06.2017 , 10.36


Siste saker

X