Gjenfangst av rømt fisk, i dette tilfellet laks. Illustrasjonsfoto:Havforskningsinstituttet

Lave torskepriser senker Havfisk

Lave priser på torsk og sei reduserer resultatet til Havfisk, tidligere Aker Seafoods, kraftig.

Kristin Vallevik Gjerde

Havfisk fikk et driftsresultat (EBITDA) på 41 millioner kroner i første kvartal. Det er en reduksjon på 29 millioner kroner sammenlignet med samme periode ifjor.

Kvartalets driftsresultat (EBIT) var på 24 millioner kroner mot 50 millioner kroner i samme periode 2012. Omsetningen i første kvartal var 172 millioner kroner. Det er 69 millioner kroner lavere enn i første kvartal i 2012. Aker Seafoods ASA endret navn til Havfisk 10.april,  ifølge en børsmelding

Fangsteffektiviteten (fangstvolum per driftsdøgn) er 29 prosent høyere enn samme periode i fjor. Lavere priser for torsk og sei har medført at den samlede lønnsomheten er svak i kvartalet. Det totale fangstvolumet er redusert med seks prosent i første kvartal sammenlignet med samme periode ifjor. Flåten har færre driftsdøgn i perioden, noe som skyldes færre fartøy i drift i kvartalet.

– Vi har hatt rekordhøyt fangstvolum per driftsdøgn i kvartalet. Driften av fartøyene har vært god og driftskostnader er lavere sammenlignet med samme periode i 2012. Prisene har imidlertid vært lave og lønnsomhten har vært svak i kvartalet, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i meldingen.

Havfisk-konsernet hadde i første kvartal 2013 driftsinntekter på 172 millioner kroner sammenlignet med 241 millioner kroner i første kvartal 2012. Reduksjonen i driftsinntekter forklares i hovedsak med lavere priser.

Publisert: 03.05.2013 , 09.15


Siste saker

X