Bakkafrost produksjonsanlegg i Glyvar. Foto: Therese Soltveit.

Lavere EBIT/kg for Bakkafrost

Lavere laksepriser ga en nedgang i EBIT per kilo for Bakkafrost i tredjekvartal.

Bakkafrost-konsernet leverte et totalt driftsresultat på 251,8 millioner danske kroner for tredje kvartal 2017, mot 255 i samme kvartal i fjor. Slaktevolumene var på 11,6 tusen tonn.

Prisene gikk som kjent ned i kvartalet, sammenlignet med foregående kvartal.

– Prisreduksjonen hadde en negativ effekt på driftsresultatet i oppdrettssegmentet. VAP-segmentet oppnådde en operativ EBIT på -4,5 millioner danske kroner, som er forbedring på grunn av nedgang i lakseprisene i 3. kvartal 2017, skriver selskapet i en børsmelding.

Konsernsjef i Bakkafrost, Regin Jacobsen er fornøyd, tross prisnedgang.

Oppdrettssegmentet oppnådde et operativt EBIT på 216,7 millioner danske kroner for tredje kvartal, som gir en EBIT/kg på tilsvarende 23,51 norske kroner. Dette er en del ned fra de 34,44 NOK/kg de oppnådde for samme kvartal i fjor.

– Selv om lakseprisen gikk ned i kvartalet, fikk Bakkafrost et tilfredsstillende resultat. Lakseprisen er betydelig lavere enn i samme kvartal i fjor. Vi har fortsatt en god tiltro til laksemarkedet, men det er fare for lavere priser på laks i fremtiden, påpeker administrerende direktør Regin Jacobsen i børsmeldingen.

Bedre avlusningskapasitet

Servicefartøyet M/S Róland, ble satt i drift i kvartalet, og Bakkafrost mener de nå er langt bedre rustet til å bekjempe lakselus.

– Lakselus har krevd mer innsats i tredje kvartal i år enn i tredje kvartal i 2016 og har bidratt til redusert tilvekst, noe som antagelig vil utsette noe slakt fra Q4 2017 til Q1 2018, skriver de.

Bakkafrost har to servciefartøy i drift som bruker varmtvann som behandlingsmetode mot lakselus. I tillegg har de en brønnbåt som kan avluse ved hjelp av ferskvann.

Selskapet sier også de vil øke bruken av rognkjeks i 2018.

Mer storsmolt

Konsernet forventer å sette ut 10,5 millioner smolt i år, mot 11,7 i 2016 og 11,3 i 2015. Byggingen av det nye klekkeriet ved Strond i Klaksvík skjer i henhold til planen, og forventes være i drift i 2018, og ved full kapasitet i 2020. Anlegget skal produsere storsmolt for å redusere biologisk risiko i sjø.

ASC-sertifisert

De melder også at lokaliteten Fuglafjørður ble ASC-sertifisert i september. Bakkafrost har jobbet med å ASC-sertifisere anleggene sine siden 2014, og målet er å få alle oppdrettsanlegg ASC sertifisert innen 2020.

Publisert: 14.11.2017 , 09.05


Siste saker

X