Leder: Det sikre i det usikre

Det har aldri vært vanskeligere å spå i glasskulen til norsk oppdrettsnæring enn nå. Fremtiden avhenger i stor grad av ukontrollerbare hendelser som næringen selv ikke rår over. Det er frustrerende ved inngangen til det nye året. Men dessverre en realitet. Det er usikkert om kronekursen styrkes eller svekkes, og om den reduserer konkurranseevnen til næringen ytterligere. Det er usikkert om temperaturene i sjøen går ned slik at fisken holder seg frisk og spiser normalt. Det er usikkert om skottene klarer å påvirke EU-kommisjonen slik at Lakseavtalen videreføres. Det er usikkert om EU-kommisjonen avvikler alle handelshindringer til EU, eller om det innføres straffetoll eller andre ordninger. Det er videre usikkert om tilbudet av laks i markedet blir mindre enn etterspørselen og om lakseprisene derfor øker. Det er også usikkert om fiskeriministeren står ved utdelingen av laksekonsesjoner, og dermed tapper næringen for kapital. Og det er usikkert om kapitalmarkedet er villig til å gi næringen den kapitalen den trenger til videre vekst. Det som er sikkert, er at det er nye toner fra den kanten. Og de er ikke positive. Banker og finansinstitusjoner vil ikke uten videre satse på en risikoutsatt bransje som de siste årene har påført dem enorme tap. Den Norske Bank og Nordea har overtatt 65% av aksjene i Pan Fish for å redusere egne tap. Det pågår en tilsvarende redningsoperasjon for Dåfjord Laks i Troms. Disse sakene har utvilsomt svekket næringens renommé i finans- og kapitalmarkedet. Hvem vil satse penger på en næring som igjen og igjen viser at de ikke klarer å drive lønnsomt? Og som så til de grader har gjort seg avhengig av noe så ustabilt som lakseprisen? Adm. dir. Geir Isaksen i Cermaq tror det blir vanskelig å finansiere veksten fremover med andres penger. Til det er tilliten for svekket. Næringen må altså bruke sine egne, ved å bedre egenkapitalandelen og bygge soliditet i selskapene. Vi deler den oppfatningen. Å redusere kostnadene, produsere mer effektivt og foreta investeringer som er i tråd med inntjeningen. Det er av de tingene næringen selv har kontroll over.

Publisert: 11.02.2003 , 13.35


Siste saker

X