Det er påvist ILA ved Lerøylokaliteten Buholmen. Kart: Barentswatch

Lerøy slakter ILA-fisk i Hordaland

- I forbindelse med rutinemessig prøveuttak foretatt av Lerøy Sjøtrolls egen fiskehelsetjeneste, har Veterinærinstituttet påvist ILA på to stykk laks på vår lokalitet Buholmen, skriver Stig Nilsen, direktør for havbruk i Lerøy Seafood Group.

Han skriver at mistanken om ILA ble meddelt selskapet torsdag forrige uke, og denne er nå bekreftet. Det skal stå to merder med fisk på lokaliteten.

– Det var på forhånd planlagt oppstart av slakting på lokaliteten denne uken og slaktingen vil bli gjennomført som planlagt i samråd med Mattilsynet, og etter de krav som stilles ved slakting av ILA-positiv fisk, skriver han.

Nilsen legger til at fiskehelsetjenesten i Lerøy Sjøtroll har varslet andre havbruksselskaper og aktuelle virksomheter i området etter at mistanken om mulig ILA ble meldt fra Veterinærinstituttet.

Brønnbåten Seihav har siden i natt kjørt fisk fra lokaliteten til Austevoll Seafoods lakseslakteri ved Storebø, hvor fisken pumpes direkte til slakt.

På lokaliteten fikk de også påvist PD i mars 2017.

Publisert: 30.01.2018 , 09.48


Siste saker

X