Ewos Fôrbåt Steigen Cermaq

Les de viktigste sjømatnyhetene for 2012

Nyhetsåret 2012: De som var langsynte nok til å se at 2012 skulle være året der sjømataksjene skulle legge på seg 50 prosent har tjent gode penger i løpet av året som har gått. Dette er de viktigste sjømatnyhetene for strukturen og økonomien i oppdrettsektoren for 2012.

Henrik Wiedswang Horjen

For rent avkastsningsmessig kan de som plasserte penger i sjømataksjer på starten av året vanskelig bruke andre ord enn laksebørsfest for å oppsummere 2012.

Norsk Fiskeoppdrett har like fullt valgt å se på sjømatåret 2012 i et retrospektivt perspektiv, og pekt tilbake på de nyhetene innen finanssektoren som har vært de mest sentrale for strukturen og økonomien i næringen i løpet av året som har gått.

Lave priser og kontraktstørke hos oppdrettsselskapene

Laksetsunamien veltet innover markedene ved inngangen til 2012 drevet frem av voldsomme volum og ekstremt god tilbudsvekst. Med temperaturer to-tre grader høyere enn normalen medførte de gode produksjonsforholdene i løpet av fjorårets vinter 100 000 tonn mer laks på markedet.

Prisene var allerede barberte etter laksekrakket som for alvor slo innover markedene andre halvår 2011. 2012 bar preg av å slikke sårene og få penetrert så store markeder som mulig.

Artikkelen fortsetter under bildet..

Søren Martens Vibeke Juriks Fish Pool

Fish Pool-megler Vibeke Juriks og administrerende direktør Søren Martens satt begge nært på da kontraktsandelene stupte første halvår 2012. Gapet var for stort mellom forventningene til kjøper og selger.  

Gjennom en vanvittig markedsjobb klarte man å holde prisene høyere enn hva man først fryktet. Imidlertid var gapet mellom kjøper og selger langt større enn hva som i stor grad gjorde det mulig å handle laks på finansielle kontrakter. Laksebørsen Fish Pool opplevde en kontraktstørke man ikke hadde sett siden etableringen av laksebørsen. Først mot slutten av året skulle nivåene heve seg noe.

Les mer: Kontrakter viktigste suksessfaktor

Les også: – Tidenes kontraktstørke i laksenæringen

Marine Harvest får gjennomslag hos ESA

Nærmere to år etter at oppdrettsgiganten Marine Harvest klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan ESA om at eierskapsbegrensningene i oppdrettsnæringen var i strid med EØS-avtalen kom saken til en ende. I desember ble det klart at Fiskeri- og kystdepartementet løftet eierskapstaket fra 25 til 40 prosent forutsatt at VAP og arbeidsplasser skulle beholdes langs kysten.

Norsk Fiskeoppdrett brettet allerede i mars ut en stor artikkel med tittel «Vil ut av tvangstrøyen» om eierskapsbegrensningene som holdt Marine Harvests videre vekst nede.

Les mer: Striden om eierskapstaket styres mot EFTA-domstolen

Artikkelen fortsetter under bildet..

John Fredriksen

Hovedaksjonær i Marine Harvest, John Fredriksen, har manøvrert laksegiganten dit han vil. En omstrukturering av Lakse-Norge kan være nært forestående nå som eierskapsbegrensningen er hevet til 40 prosent.

Saken har skapt rikspolitisk og riksmedias interesse ved at John Fredriksen vil få muligheten til å kjøpe opp store deler av Lakse-Norge og lokaleide oppdrettselskap langs kysten. Avgjørelsen har skapt harme hos mange av de mindre oppdretterne som frykter for storkapitalismen.

En konsolideringsbølge har foreløpig ikke skjedd, men Marine Harvest sitter nå med alle kort på hånda og med muligheten til å kunne kjøpe samtlige oppdrettselskap i Norge, uavhengig av størrelse.

Ifølge de som sitter situasjonen nærmest vil mye kunne skje i løpet av de nærmeste to årene.

Les også: Klok beslutning, tøffe krav

Sjømataksjene årets vinnersektor i 2012

Allerede i mars var de ivrigste meglerhusene ute med kjøpsanbefaling på samtlige oppdrettsaksjer. Når man kom inn i sommerhalvåret, kastet de aller fleste meglerhusene seg på og derfra og ut har oppdrettsaksjene steget mer enn kun de færreste hadde drømt om da året startet.

Artikkelen fortsetter under bildet..

Henning Steffenrud

I juni rykket analytiker i Swedbank First Securities, Henning C. Steffenrud, ut med kjøpsanbefaling på samtlige oppdrettsaksjer. Sjømataksjene har vært årets vinnersektor på børsen med en avkastning på over 50 prosent.

Grieg Seafood, Norway Royal Salmon og Marine Harvest har i løpet av 2012 steget med nærmere 200 prosent. NRS og Marine Harvest har også gitt god butikk med en mer enn fordobling av selskapsverdien i løpet av året.

Les mer: Analytikerne anbefaler laksehamstring

Knuste laksemarkedr og rekordlave priser mot slutten av 2011 ga et svært pessimistisk investorsyn da man gikk inn i året. Men man har sett at markedene har absorbert laks bedre enn ventet, og med det har prisene stort sett holdt seg rundt break-even nivå for selskapene.

Cermaq kjøper stort i Chile 

Gjennom fôrselskapet Ewos sitter Cermaq svært godt kapitalisert ved inngangen av 2012. Med lave laksepriser og gjenoppbyggingen av den chilenske oppdrettsnæringen har Cermaq store muligheter til å gjøre solide jafs av oppdrettsnæringen i Chile. Flere ganger uttaler også konserledelsen positivt at de liker Chile, og kan tenke seg å vokse der nede.  

Artikkelen fortsetter under bildet..

Tore Valderhaug Cermaq

Finansdirektør Tore Valderhaug, her ved Mainstreams anlegg i Steigen, så at selskapets oppdrettsvirksomhet i Chile vokste med 50 prosent etter oppkjøpet av Cultivos Marinoes Chiloé.

Den nye konsernsjefen Jon Hindar gjør etter vel et halvt år i sjefstolen en storhandel når det delvis statseide oppdrettskonsernet kjøper opp økonomisk skakkjørte Cultivos Marinoes Chiloé for 640 millioner kroner.

Med store fôrkreditter utesteående hos selskapet satt Cermaq i førersetet når forhandlingene ble gjenåpnet på slutten av sommeren. På kort sikt vil det være liten tvil om at oppkjøpet vil gi røde tall for Cermaq etter som næringen sliter med rekordlave priser og stort krav til arbeidskaptial ved gjenreisningen av laksenæringen.  

Les mer: Cermaqs oppkjøp er bra for næringen

Marine Harvest sluker Morpol

Et gründereventyr tok brått en ny vending da hovedeier og konsernsjef i Morpol, Jerzy Malek, siste uken før jul solgte ut sine samtlige aksjer i den polske videreforedleren for en knapp milliard norske kroner.

Med 48,5 prosent av aksjene i selskapet tar Marine Harvest videre sikte på å kjøpe opp resten av Morpol-aksjene. Marine Harvest kjøper gjør selskapet nærmest til halv pris, da «Malek-rabatten» har holdt selskapskursen unaturlig lav.

Artikkelen fortsetter under bildet..

 

Jerzy Malek Morpol

Jerzy Malek har etter all sannsynlighet gjort sitt siste krumspring som Morpol-sjef. Den frittalende konsernsjefen har havnet i medienes søkelys gjentatte ganger i løpet av de siste årene etter «forhistoriske uttalelser» og en svært uortodoks lederstil. Nå blir han sjette største aksjonær i Marine Harvest.   

Oppkjøpet ønskes velkommen av et samlet analytikerkorps som ser nå i stor grad en helintegrert oppdretter med stor markedsflate mot det europeiske og britiske markedet.

Les mer: Marine Harvest kjøper halve Morpol

Torskedrømmen en saga blott

Avskallingen i oppdrettsbransjen for torsk har vært betydelig de siste årene, der kun de mest tålmodige og standhaftige har holdt ut kampen om å gjøre torskeoppdrett lønnsomt. Men for de aller fleste har mållinjen forskjøvet seg etter hvert som man har tatt biologiske fremskritt.

Kvoter på over én million tonn har sendt minsteprisene for torsk til rekordlave nivåer rundt 15 kroner.

Les mer:  

Artikkelen fortsetter under bildet..

Oppdrettstorsk i merd

Oppdrettstorsk har de siste årene utviklet seg i retning av en utdøende rase. Investorene og gründerne har rømt bransjen og etterlat seg gedigne tap. Nå har til og med den siste gjenværende gigaten Codfarmers møtt på økonomisk stortrøbbel. Selskapet har nå foreslått en frivllig akkord med kreditorene.

Da Codfarmers i november varslet om at de nok en gang måtte ta ekstraordinære tap, og resultatet for tredje kvartal endte på minus 105,2 millioner kroner, var det en viss fare for at drømmen om lønnsom torskeoppdrett ble knust – i hvert fall for en god stund.

Les mer: Torskenæringen står og faller på Codfarmers

Aksjonærene i Codfarmers har sett aksjekursen krype ned til rundt 30 øre, og selskapet er pr. desember verdsatt til knappe 20 millioner kroner på Oslo Børs. Destruering av fisk og oppsigelser av 24 ansatte hos den siste gjenværende giganten gjør situasjonen bekmørk.  

Les også: Torskeoppdrett i det blå 

Publisert: 27.12.2012 , 07.00


Siste saker

X