LO krever grep i fiskerikrisa

LO krever at regjeringa tar sin del av ansvaret for å få fiskerinæringa på rett kjøl. Om ikke kan en bare glemme å tenke på fiskeri som den store framtidsnæringa, skriver vesterålen.no.

At hver sjette fiskeindustriarbeider går uten arbeid har druknet i all oppmerksomheten rundt konkurser og aksjonærtap. Det vil LO ha en slutt på, og krever at regjeringen tar sin del av ansvaret for å få fiskerinæringa på rett kjøl. Hvis ikke snarlige tiltak blir gjort, frykter LO at det kan skytes en hvit pil etter visjonen om fiskeri som den store framtidsnæringa. I løpet av fjoråret og fram til i dag har 2 500 fiskeindustriarbeidere mistet jobben på grunn av konkurser, nedleggelser, nedbemanninger og utflagging. I Finnmark situasjonen ekstra ille. På bare tre år har antall anlegg blitt redusert fra 46 til 14. Dessuten er begge rekefabrikkene borte. Dette betyr stor arbeidsledighet og nettoutflytting. LO har ikke alle svarene for å løse dagens krise. De er imidlertid overbevist om at hvis målet om stabile og framtidsrettede arbeidsplasser med ordnede arbeidsforhold skal nås, må det legges til rette for helhetstenkning og samarbeid. Gamle stridigheter mellom de ulike aktørene må legges til side og man må se framover. Dette er også grunntanken bak et forskningsprosjekt som LO Industri har tatt initiativet og som kjøres i regi av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Prosjektet støttes av både Fiskarlaget og Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (NHO). Forskningen skal forhåpentligvis gi noen svar på hva som må til for å få fiskere, industri og salgsselskaper til å gå mer i takt. Når resultatene foreligger vil LO at myndighetene følger opp og utarbeider en nasjonal strategi og påtar seg å være drivkraft for en ‘kollektiv arbeidsform’ som omfatter hele verdikjeden. På et møte i begynnelsen av oktober ble dette, samt en rekke andre krav og synspunkter for å få en krisepreget næring på fote, presentert for politisk ledelse i Fiskeridepartementet, Næringsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. – Vi fikk en god dialog om problemene i bransjen. Fiskeriminister Svein Ludvigsen ga en allmenn tilslutning til våre synspunkter og lovet å ta dem med videre, sier LOs 1. nestleder, Roar Flåthen. – Det gjenstår å se om det kommer til konkret handling, men vi forventer snarlige resultater på en del av forslagene, legger han til. For å vise at også LO står samlet, deltok alle de tre ‘fiskeriforbundene’ i LO på møtet; Næringsmiddelarbeiderforbundet, Sjømannsforbundet og Fellesforbundet, samt LO Industri.

Publisert: 23.10.2003 , 10.01

Mest lest


Siste saker

X