Laks som hopper i merd. Illustrasjonsfoto.

Lofoten Aqua tjente godt i 2016

Lofoten Aqua kan vise til økt omsetning og driftsresultat i 2016. De høye lakseprisene sier styret er årsaken til det gode resultatet.

Lofoten Aqua driver oppdrett av laks og ørret, og har siden 2016 drevet virksomheten i samdrift med Kvarøy Fiskeoppdrett på lokalitet i Lurøy kommune.

Selskapet hadde i 2016 en omsetning på 42,9 millioner kroner, en solid økning fra året før da selskapet tjente 16,1 millioner. Driftresultatet til selskapet havnet på 42,8 millioner, sett mot 16,1 året før.

Høye laksepriser i 2016 bidro til at selskapet fikk et meget godt resultat, skriver styret i årsberetningen til selskapet.

Det er ingen ansatte i Lofoten Aqua AS, og sjømatkonsernet Insula har 49 % av aksjene i selskapet.

Selskapets styret består av styremedlem Sigvald Rist og styremedlem Alf Gøran Knutsen, som også er daglig leder i Kvarøy Fiskeoppdrett.

Les også: ILA preget 2016-resultatene til Kvarøy Fiskeoppdrett

Publisert: 17.07.2017 , 08.56


Siste saker

X