Lokalkontorer i Mattilsynet

Det er nå bestemt at lokalleddet i Mattilsynet skal bestå av 64 lokalkontorer. Det er også bestemt hvilke kommuner kontorene skal omfatte og hvor de skal ligge. Det skal være 12 ekstra kontorsteder tilknyttet lokalkontorene. Lokalenhetene skal i hovedsak bemannes med de personellressurser som dagens tilsyn har i området fra før.

Etter forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene er det bestemt at lokalleddet skal organiseres på følgende måte: Øst-Finnmark:Sør Varanger, Vadsø, Vardø, Nesseby, Båtsfjord,Berlevåg, Tana, Vadsø m/ enhet i Kirkenes og Båtsfjord, Alta, Loppa, Kautokeino, Hasvik, Alta m/ enhet i Kautokeino.

Publisert: 01.07.2003 , 07.00


Siste saker

X