Lokker krabben med nytt agn

Agn produsert av biprodukter fra fiskeindustrien kan nå bli ny lokkemat for taskekrabben. Hensikten med det nye agnet er å øke fangsteffektiviteten samtidig som det skal bli lettere tilgjengelig og enklere å håndtere for fiskerne, står det i en melding fra Fiskeriforskning.

I dag er det vanlig å bruke småsei og fiskeavskjær. Så langt ser det ut til at industrielt produsert agn, basert på avskjær og andre biprodukter fra fiskeindustrien, kan være et fullgodt alternativ. Prosjektet er blant annet finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og SND.

Publisert: 08.12.2003 , 11.42


Siste saker

X