Lomre en hardfør oppdrettsart

Forsøk med oppdrett av flatfisken lomre har fungert bra så langt. Stamfisken, som er hentet utenfor Senja, har produsert flere tusen yngel, sier forskninssjef Atle Mortensen ved Fiskeriforskning til kyst.no.

? Det viser seg at lomra er hardfør og at den trives godt i oppdrett. Yngelen spiser levende fôr etter klekking, og går deretter over på tørrfôr med stor appetitt, sier Mortensen. Etter det innledende forsøket blir lomre vurdert som en sterk kandidat til framtidig oppdrett. Nye forsøk -Det er skjelden det går så bra med nye arter og resultatene er så lovende at en vil prøve å få finansiert nye forsøk sier Mortensen. Det gjennomførte forsøket er finansiert av SND.

Publisert: 09.12.2003 , 07.00


Siste saker

X