– Lover sikre oksygenleveranser

Europharma har inngått en kontrakt med verdens største leverandør av industrigass, Air Liquide Offshore, om leveranser av oksygen til bruk under avlusing.

I en pressemelding fra Europharma skriver de at flere oppdrettere opplevde i fjor at oksygenleverandørene ikke kunne levere produktet når oppdretterne trengte det.

– Dette var utgangspunktet for at Europharma begynte å se på oksygenleveranser som en aktuell tjeneste å tilby kundene i oppdrettsnæringen.

Oksygenleveransene vil skje i samarbeid med den franske gassgiganten Air Liquide sin norske offshoredivisjon.

Kontrakten er en rammeavtale med en varighet på fem år.

-Vi vil levere gass i såkalte offshore-batterier. Dette er forsterkede batterier med en HMS-standard som står i forhold til bruken ved norske oppdrettsanlegg. Vi har foreløpig ikke noe tilbud om levering av oksygen i tank, men ser nå på muligheter for å få også dette på plass, sier Karl Ove Reinsnes i Europharma i pressemeldingen.

.

Publisert: 30.03.2012 , 07.00


Siste saker

X