Hans Petter Meland

Lovundlaks med milliontap etter luseproblemer

Lovundlaks må tåle et tap på ”noen millioner” kroner etter et store luseproblemer. 20 prosent av fisken måtte destrueres på grunn av de store skadene.

Mattilsynet oppdaget til dels store luseproblemer på anlegget til Lovundlaks under deres inspeksjon i november.

Selskapet hadde et katastrofeår i 2011 med svært høy dødelighet og enorme tap av fisk ved IPN-angrep. Nå viser det seg at 2012 heller ikke har vært noe lett år for gründerbedriften.

Av 200 tonn fiskved lokaliteten Leirholmen måtte slakteriet destruere 40 tonn grunnet store skader, og inspektør Liv Norderval beskriver situasjonen som ”trasig” i rapporten.

I rapporten fra Mattilsynet heter det følgende:

Trasig syn

«Det ble under tilsynet gitt klar beskjed til røktere om at merder med fisk med store sårskader og svimere, skulle det tas avkast på og avlive fisken, av dyrevelferdsmessige årsaker. Til merd 42 kunne man se at det var litt lenger mellom fiskene med de største skadene, og det ble fortalt at det var gjort avkast på denne merden og avlivet fire kar med fisk».

«Den andre runden med brønnbåt-transport fra merd 42 hadde en bedre fisk, da fisk fra de dypere lagene var noe bedre. Likevel var synet på slakteriet trasig, med store og omfattende sårskader på mye fisk. Det var kun 37 prosent superior på denne fisken, og slakteriet valgte å destruere 40 tonn fisk, av innsendte 200 tonn fisk på gjennomsnitt 5 kg», skriver Mattilsynet.

Les også: Katastrofeår for Lovundlaks

Til Intrafish sier oppdretter Hans Petter Meland at situasjonen nå er på bedringens vei. Samtidig uttrykker Meland at Mattilsynet har hatt et uttalt ønske om at mest mulig fisk skal slaktes ut.

– Vi har slitt voldsomt med en virusbetinget hjertebrist-sykdom. Den har gjort fisken voldsomt følsom når vi kombinerer med hydrogenperoksid-behandlinger mot lakselus, sier Meland.

Publisert: 17.12.2012 , 07.00


Siste saker

X