Audun Iversen er forsker ved Norfima. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Lukkede anlegg kan få problemer om man løser luseutfordringen

AquaNor: Med siste års laksepriser vil regnestykket kunne gå i pluss for landbaserte oppdrettsanlegg. Men på Nofimas seminar stilte Nofima-forsker Audun Iversen spørsmål om hva som skjer om man løser luseutfordringene.

– For 2016 ble den gjennomsnittlige produksjonskostnaden på cirka 35 kr per kilo. For i år blir den nok noe mer, fortalte Iversen til Kyst.no etter innlegget.

Han peker på at luseutfordringen har hovedskylden for den stagnasjonene det har vært i volum i Norge de siste årene, som igjen har drevet prisene i været ettersom etterspørselen samtidig har økt.

– Bare som følge av dødelighet og for tidlig utslakt er nå produksjonsvolumet redusert med 10-15 %. I tillegg kommer stoppen i tildeling av konsesjoner, sa han.

Denne situasjonen er det som har drevet prisene så høyt at det har blitt mulig å få lønnsomhet i å bygge lukkede anlegg for produksjon av stor fisk.

– Våre beregninger tilsier at det koster cirka 50 kr per kubikkmeter merdvolum å sette opp et vanlig anlegg. Et lukket anlegg i sjø derimot koster ca 5000 kr per kubikkmeter, mens et landbasert anlegg fort kan komme opp i 25 000 kr. Det er store summer.

Lønnsomt på land

Han tror likefullt det kan være mulig å drive lønnsomt til og med på land, dersom man får bukt med problemene med høy dødelighet.

– Da kan denne produksjonsformen konkurrere med noen av de produksjonssegmentene og regionene som i dag har de høyeste produksjonskostnadene.

– Men hva skjer om man løser luseutfordringene?

– Da blir det plutselig langt mer usikkert og er noe som investorene må tenke over. Det er ikke sikkert det vil bli produsert betydelige volum i lukkete anlegg i Norge om ti år, men kanskje kan man gjøre det i områder som i dag også belastes med høy fraktekostnad på den ferske laksen om de for eksempel skal kjøpe den fra Norge.

– Vi har et vindu akkurat nå der det kan være lønnsomt å bygge slike anlegg, sa Iversen videre.

Det han derimot virkelig har tro på vil kunne bli lønnsomhet i er produksjon av stor postsmolt i lukkete anlegg.

– Slike anlegg har bare brøkdelen av investeringskostnadene som anlegg som man skal produsere laksen frem til stor størrelse har. De korter ned tiden i sjø, og de gjør at man kan utnytte eksisterende konsesjoner langt bedre. Slike anlegg vil vi ser flere av, understreker Iversen.

Publisert: 16.08.2017 , 07.00


Siste saker

X