Hardangerfjordseminaret 2013, Kabuso, Øystese

Lukket teknologi i sentrum

Hardangerfjordseminaret teknologi, arrangerer 20. og 21. november et seminar der fokuset på ny produksjonsteknologi, som skal erstatte dagens åpne merdteknologi, står i sentrum.
Sven-Helge Pedersen
Sven-Helge Pedersen sier seminaret skal være et samlingspunkt for nye tanker. Foto: NJFF

Hardangerfjordseminaret teknologi har som mål å være et samlingspunkt for nye tanker bokstavelig talt, å bringe inn erfaringer fra både Norge og andre lands arbeid omkring et nytt produksjonsregime for en viktig næring som har betydelig vekstambisjoner for fremtiden, skriver arrangøren i en pressemelding.

– Norsk oppdrettsindustris store visjon er å bli verdens ledende sjømatnasjon. Skal oppdrettsindustrien klare å oppfylle dette målet, må de også være verdensledende på det teknologiske området. Det foregår i dag en rivende utvikling både i Norge og internasjonalt på fremtidsrettede løsninger innenfor akvakultur, som skal bidra til å tilfredsstille kravet til bærekraft, økonomi, og ikke minst med hensyn til et forbrukerperspektiv, sier Sven-Helge Pedersen i pressemeldingen.

Hensikten med Fiskeri- og Kystdepartementets utlysning av de 45 nye grønne laksekonsesjoner har vært å stimulere til at en mer miljørettet teknologi blir tatt i bruk. Hele 255 søknader har kommet inn, fordelt på tre kategorier.

Lærdom fra oljebransjen

Arrangøren mener det finnes overføringsverdier mellom oljebransjen og havbruksnæringen og har i den anledning invitert aktuelle aktører fra begge næringene.

– Byggebransjen ved Byggutengrenser og Heidelberg Cement ser store muligheter til å bringe fram nye løsninger med lukkede anlegg og ny teknologi. Betong er det materialet som er benyttet mest i verden i dag. Norge som nasjon har bred erfaring med dette bl.a fra store utbygginger i Nordsjøen og til andre store industriprosjekter og infrastruktur. Heidelberg Cement ble etablert i Norge i 1999 etter oppkjøpet av Scancem, og er et globalt selskap med 52.000 ansatte fordelt på 2.500 avdelinger i 40 land. I Norge inngår selskapene Norcem, Nor Betong og Nor Stone. Byggutengrenser er en bransjeforening som samler bedrifter i betong og murbransjen for å utnytte mulighetene med disse materialene, skriver arrangøren i en pressemelding.

Les også: – Hardanger verst i landet

Les også: UiB-professorer bekymret for sykdomssituasjonen

Hardangerfjordseminaret 2013, Kabuso, Øystese
Bilde fra Hardangerfjordseminaret i vår, da herr vinter skapte nok av problemer for de tilreisende. Foto: Øyvind Sjøthun Røen

Publisert: 24.10.2013 , 13.03


Siste saker

X