K Strømmen Lakseoppdrett AS lokalitet. Foto: KSL.

Lusa gav oppdretter høye kostnader

Bremanger-selskapet K. Strømmen Lakseoppdrett leverer gode resultater, tross høye lusekostnader.

Oppdrettselskapet driver oppdrett i Sogn og Fjordane og kan vise til gode omsetnings-resultater i 2016, på tross av høye lusekostnader og lavere produksjon.

Illustrasjonskart av Rugsund i Bremanger, hvor oppdrettselskapet K Strømmen Lakseoppdrett har sine lokaliteter.

Havbruksselskapet har økt omsetningen til 253,3 millioner kroner i 2016, sett mot 193 millioner i 2015.

Driftsresultatet ble 70,7 millioner kroner, fra 20,4 millioner i 2015. Økningen er på hele 50,3 millioner.

Styret skriver i årsberetningen «at utfordringer relatert til lus har gitt høye kostnader gjennom året og økt bruk av ressurser for å oppfylle gjeldene krav fra myndighetene».

Selskapet skriver de forøvrig har god kontroll på løpende utfordringer gjennom gode rutiner og avtaler på beredskap.

Totalkapitalen til selskapet var på 221,9 millioner kroner, og egenkapitalen var 40,68 %, ifølge styret.

God fiskehelse

De melder at fisken som stod i sjø pr. 31.12.2016 hadde god helsestatus.

Av 24,9 årsverk fordeler dette seg på 24,3 for menn og 0,6 for kvinner.

Det har ikke lykkes kyst.no å komme i kontakt med daglig leder Sven-Jørgen Strømmen for ytterligere kommentarer.

  • Selskapet er 100 prosent eid av K. Strømmen Holding AS.
  • Strømmen Lakseoppdrett AS har historie tilbake til 1972 og ble stiftet av Kristen Strømmen som sammen med andre var en av pionerene  på oppdrett av atlantisk laks i sjø.
  • Selskapet har fire konsesjoner og drifter på fire lokaliteter i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane.
  • Bedriften har totalt 18 ansatte.

Publisert: 17.07.2017 , 06.00


Siste saker

X