Smolt - settefisk

Lusebehandling av vill unglaks øker overlevelsen

Unglaks som blir behandlet med medisin mot lakselus før den settes ut, har 15 prosent større sjanse for å overleve og bli gjenfanget som voksen enn ubehandlet lakseyngel, skriver Forskning.no.

Den behandlete småfisken blir gjerne litt større etter ett år i havet enn den som ikke får behandling.Disse resultatene kommer frem etter en studie i Daleelva i Hordaland fra 1997 til 2011.

– Fra 1997 til 2009 behandlet vi laksesmolt mot lakselus før vi slapp dem ut, og senere fanget vi laksen når den kom tilbake til elven, sier Ove Skilbrei fra Havforskningsinstituttet til Forskning.no. Gjenfangstene har både gitt estimater for betydningen av lakselus og vist hvordan forholdene i havet har variert, sier han.

Bedre overlevelse

Studien er gjennomført av forskere fra Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Rådgivende Biologer og Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

I hele tidsperioden hadde yngel som var behandlet mot lakselus 15 prosent større sannsynlighet for å overleve og bli gjenfanget som voksen laks enn ubehandlet fisk. Risikoen for å få mye lus var imidlertid ikke jevnt fordelt de ulike årene, men slo tydeligst ut i 1997, 2002 og 2007.

Les mer på Forskning.no

Publisert: 06.02.2013 , 07.00


Siste saker

X