Senstad har lang erfaring fra en rekke stillinger i havbruksnæringen. Foto: Magnus Petersen.

– Lusen koster oppdretterne mange ganger det man tror

Lofotseminaret: Knut Senstad fra Inventura presenterte en ny kostnadsmodell som viser at store kostnader i forbindelse med avlusing, gjerne så mye som to tredjedeler, ikke er kjent for oppdretter.

Senstad mener at mye av kostnaden av lakselus, og behandling mot lusen ikke er klart for oppdretter underveis i avlusingsprosessen.

– Ofte registreres kun direkte kostnader som leie av utstyr og behandlingsrelaterte utgifter i forbindelse med avlusing av oppdretter.

Derimot blir ofte indirekte kostnader som behandlingdødelighet, sulting, sårskader og redusert appetitt, ofte utelatt fra regnestykket.

– Heller ikke hvor effektiv avlusingen er blir vanligvis registrert.

Tilsammen kan dette ifølge Senstad utgjøre mer enn oppdretter egentlig tror.

– Dermed er den egentlige kostnaden ikke tilgjengelig for oppdretteren, noe som er viktig når man skal ta gode beslutninger.  Det er alfa omega å ha kontroll på disse kostnadene, sa Senstad

Ny beregningsmodell

Inventura, som ifølge dem selv er Nordens største konsulenthus innen innkjøp- og kostnadsstyring, har nå utarbeidet en modell på oppdrag fra legemiddelselskapet Elanco, der alle kostnadene for avlusingen, både de åpenbare og de mer skjulte, skal inkluderes for å hjelpe oppdrettere å ta riktige avgjørelser løpende. Modellen skal vises frem under under AquaNor.

Den viser at ofte er kun en tredjedel av det økonomiske tapet fanget opp av oppdretter.

Senstad viste på Lofotseminaret frem et konkret eksempel ved en hypotetisk mekanisk avlusing:

Der la han til grunn en prosent dødelighet, syv dagers sulting og en nedklassifisering av slaktekvalitet på 1 prosent.

– Det virkelige omfanget på en slik avlusing kan da total bli 7,5 millioner kroner. Mens kun 2 millioner blir fanget opp av oppdretter i form av faste kostnader, sa han og la til:

– Det vil si at vi ikke har kontroll over eller kan være forutsigbare med tanke på kostnader knyttet ulike behandlingsstrategier.

Modellen, som spesialtilpasses de ulike lakseproduserende land, skal altså kunne hjelpe oppdrettere å forstå hva lusa egentlig koster.

– Modellen gir økt forutsigbarhet, og gi faktabaserte beslutninger, og bedre planlegging av lakselusoperasjoner, sa Senstad.

Publisert: 15.06.2017 , 13.16


Siste saker

X