Lyspunkt for sjømateksporten

I oktober måned eksporterte Norge sjømat til en verdi av 3,4 milliarder kroner. Det er første gang i 2003 at sjømateksporten overgår eksportverdien for samme periode i fjor, melder Eksportutvalget for fisk.

Oppgangen skyldes at eksporten av både laks og klippfisk øker. I tillegg er utviklingen for pelagisk sektor positiv, viser tall fra Eksportutvalget for fisk. Veksten i eksporten av laks fortsetter for både ferske og fryste produkter. Hittil i år er det eksportert 15 prosent eller 44 tusen tonn mer laks enn på samme tid i fjor. Prisen på fersk hel laks økte med 6 prosent til 22,28 kr/kg og dermed fortsetter prisoppgangen i år. Eksporten av fersk hel laks økte i oktober både til Frankrike og til Øst-Europa. I Frankrike var økningen på 39% målt i verdi, og her øker også både ferske og fryste fileter av laks. Økningen til Øst-Europa var på 29%, og både Russland, Polen og Latvia kjøper mer laks fra Norge. Økningen i denne regionen er størst i Latvia, hele 57 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Oktober måned var også en positiv måned for eksporten av makrell som økte med 19 prosent målt i kvantum sammenlignet med oktober i fjor. Eksporten til Kina øker med 62% målt i verdi i oktober sammenlignet med året før. I tillegg øker eksporten av makrell til EU i oktober måned med 54 prosent til i overkant av 35 millioner kroner. Positivt for klippfiskeksporten Klippfiskeksporten av torsk til de to viktigste markedene, Portugal og Brasil øker med henholdsvis 6 og 41 prosent siste måned sammenlignet med 2002. I tillegg til en total kvantumsøkning på 815 tonn ligger også prisene høyere enn på samme tid i fjor. Totalt sett er det hittil i år eksportert sjømat til en verdi av 21,5 milliarder kroner, en nedgang på 9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Japan og Storbritannia er de markedene som går mest tilbake innen utgangen av oktober.

Publisert: 10.11.2003 , 11.35


Siste saker

X