– Maktmisbruk fra Nutreco

- Nutreco har som hovedaksjonær i Cod Culture Norway AS (CCN) valgt å begjære CCN konkurs bare en dag før ordinær generalforsamling. - Maktmisbruk mot de øvrige aksjonærene, sier tidligere styremedlem Jacob Blom til kyst.no.

Bare en dag før ordinær generalforsamling har Nutreco valgt å begjære CCN konkurs. Selskapet har likviditetsproblemer, men bokført egenkapital var ved årsskiftet 18 millioner kroner. Da styret i CCN behandlet et forslag om emisjon tidligere i år, var det enighet om at aksjonærene måtte inn med mer penger. På den ekstraordinære generalforsamlingen forrige mandag, stemte hovedaksjonær Nutreco ned emisjonen. Istedet fremsatte de et tilbud om å kjøpe ut de andre aksjonærene. Dette fikk styremedlem Jacob Blom til å reagere. Han trakk seg fra styret. Til kyst.no sa Blom at han ikke lenger kunne ta ansvaret for et selskap der hovedaksjonæren nektet å tilføre selskapet mer penger, samtidig som de fremsatte et tilbud om å kjøpe ut de øvrige aksjonærene.

Billige aksjer

Ifølge informerte kilder startet Nutrecos bud på aksjene i CCN på 1 kroner per stk. Etter flere runder endte de på et tilbud på kr. 100 per aksje. Men dette ble avvist av de andre aksjonærene som skambud. Bokført egenkapital per aksje var på dette tidspunktet 1216 kroner. Nutrco sendte tidligere i dag ut en pressemelding der de beklager at de ikke fikk med seg de andre aksjonærene på en refinansiering av CCN.

Publisert: 11.03.2003 , 09.44

Mest lest


Siste saker

X