laksefiske, villaks

Manglende rapportering gir stengte elver

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har stengt 124 lakseelver for fiske i årets sesong. Mangelfull rapportering er en viktig årsak, men villaksnæringen og DN mener også at rømming og lakselus gir lite gytelaks.

– Enkelte steder legger vi kun bestandssituasjonen til grunn. Av og til legger vi vekt på at fisket ikke er godt nok organisert, eksempelvis at fangstrapporteringen er for dårlig, sier seniorrådgiver Stig Johansson i Direktoratet for naturforvaltning (DN) til nationen.no.

Flest stengte elver i Nordland

Desidert flest stengte vassdrag finner vi i Nordland. Hele 56 vassdrag er stengt for fiske i fylket. Hordaland og Finnmark deler andreplassen med 13 stengte vassdrag.

Overhyppighet i Hordaland

DN og Norske Lakseelver er blant dem som trekker frem oppblomstringen av lakselus og rømt oppdrettslaks som årsakene til at villaksbestanden lider.

– Vi ser at vi har en overhyppighet av stengte vassdrag i Hordaland, som er det største oppdrettsfylket vi har, sier Stig Johansson i Direktoratet for naturforvaltning. Havbruksnæringa har tidligere sagt at den vil kjempe for villaksen på nettopp Vestlandet, skriver nationene.no.

Elveeirne taper penger

Generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver, mener stengingen gir elveeierne et tap på mellom 250 og 300 millioner kroner i året.

Landbruket skylder på havbruksnæringen

Rådgiver Finn Erlend Ødegård i Norges Bondelag tar inn over seg at de slurves med fangstrapporteringen og organisasjonen har sagt ja til lovendringene om at det skal bli obligatorisk å organisere fisket i lakseførende vassdrag, men han mener likevel at oppdrettsnæringa som må ta mye av skylden for at villaksen sliter.

– Oppdrettsnæringa ser ikke ut til å ha fått kontroll på verken rømming eller lakselus. Samtidig øker næringa i volum. Når andre tapsfaktorer er under kontroll, må vi se nærmere på oppdrettsnæringa. Vi stiller også spørsmål ved om myndighetene har gjort nok for å sikre at oppdrettslaks ikke rømmer, sier Ødegård til nationen.no.

Les hele saken her

Publisert: 19.04.2012 , 07.13


Siste saker

X