Vågafossen. Foto: Marine Harvest.

Marine Harvest tar over Vågafossen

I ti år har de levert all sin smolt til Marine Harvest. Nå blir Vågafossen i Vindafjord helt Marine Harvest-eid.

Ferskvannsanlegget på Imsland, lengst øst i Vindafjord på grensen mot Suldal, produserer rundt to millioner smolt i året. Anlegget startet som Ilsvåg Bruk A/S i 1980, før det ble Vågafossen Settefisk AS våren 1986. Med på oppstarten var Osvald Kaldheim som inntil nå har eid 52 prosent av settefiskanlegget. Marine Harvest har til nå eid de resterende 48 prosentene av selskapet. Vågafossen har sju ansatte som fortsetter på samme arbeidsplass, men nå i Marine Harvest.

– Samarbeidet med Marine Harvest har vært svært positivt for utviklingen av Vågafossen Settefisk AS. Med tanke på best mulig utvikling av anlegget fremover er det nå naturlig at MH overtar min aksjepost i Vågafossen Settefisk AS. Jeg har forventninger til at Marine Harvest fortsetter den positive utviklingen av anlegget, og at dette skaper enda mer stabile arbeidsplasser i bygda, sier Osvald Kaldheim i en pressemelding.

RAS-produksjon 
Vågafossen består av en eldre del samt en del fra 2014 bygget med moderne resirkuleringsteknologi (RAS).
– RAS-delen har vist gode produksjonsresultater, og de ansatte har opparbeidet en betydelig kompetanse på drift av RAS-anlegg. Vi gleder oss over at disse dyktige fagfolkene fullt og helt blir en del av Marine Harvest, sier Bjarte Sævareid, ferskvanssjef i Marine Harvest region sør i meldingen.

Siden Vågafossen kun har produsert for Marine Harvest siste ti år, kjenner alle hverandre godt.

– Poduksjon og driftsrutiner har vært som om det var et heleid Marine Harvest-anlegg, dermed blir det ikke store endringer for verken ansatte eller oss, forteller Sævareid.

Publisert: 26.06.2017 , 10.00


Siste saker

X