Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS) SFF

Marinteknisk forskningsmiljø ved NTNU blir «Senter for fremragende forskning»

Forskningsrådet har tildelt det marintekniske forskningsmiljøet ved NTNU status som Senter for Fremragende Forskning (SFF).

Forskningsrådet har utpekt tretten forskningsmiljøer som får status som Senter for fremragende forskning (SFF) fra 2013.

Ett av disse er Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS) ved instituttene for marin teknikk og teknisk kybernetikk ved NTNU.

I senteret vil professorer samarbeide på kryss av instituttgrensene for å bygge et verdensledende senter på autonome marine operasjoner og systemer. Senteret vil altså utvikle regulerings- og marinteknikk for å kunne lage systemer som kan tolke data og ta beslutninger uten menneskelig inngripen.

Forskningsresultatene skal bidra til å utvikle intelligente skip og havkonstruksjoner, autonome ubemannede farkoster (under vann, på vann og i luften) og roboter for å kunne operere med høy presisjon og sikkerhet i ekstreme situasjoner.

– Dette for å møte utfordringer relatert til havbruk og fiskeri, miljø, sikker maritim transport, kartlegging og overvåkning av store hav- og kystområder, offshore fornybar energi, samt olje- og gassutvinning på dypt vann og i arktiske strøk, skriver forskningsmiljøet på sine hjemmesider.

Les mer om SFF-en her

Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS) SFF
Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS) har fåt status som SFF «Senter for fremragende forskning» (SFF) fra 2013. Bilde: AMOS.

Publisert: 13.11.2012 , 08.48


Siste saker

X