Neptun 3 versjonen ligger i Skånevik, hvor Marine Harvest har postsmoltproduksjon i den lukkede merden. Foto: Aquafarm Equipments.

Markant nedgang i resultat for lukket merd-leverandør

Utstyrsleverandøren Aquafarm Equipments fra Haugesund har en solid nedgang i omsetning og driftsresultat, viser regnskapet for 2016.

Aquafarm Equipments fra Haugesund ble stiftet i 2014 og leverer lukkede anlegg til havbruksnæringen. Ifølge regnskapet har selskapets omsetning gått ned fra 9,9 millioner til 5 millioner. De har også hatt en nedgang i driftsresultat hvor de gikk fra pluss 8,2 millioner til minus 1,8 millioner.

Blant annet har driftsutgiftene til selskapet økt fra 1,7 millioner til nær 7 millioner kroner på ett år.

Emisjoner og nye eiere

Styret skriver i årsberetningen at «Selskapet har i 2016 videreutviklet og testet sin lukkete merdteknologi for produksjon av postsmolt i samarbeid med Marine Harvest. Så langt er det gode resultater i forhold til fiskehelse og tilvekst. Videre har selskapet i 2016, gjennom datterselskapet Aquafarm Utvikling AS, søkt om utviklingskonsesjoner for oppdrett av matfisk. Styret anser økonomisk stilling som god.»

Selskapet opplyser også at de har gjennomført to emisjoner i 2016 på nær 15 millioner og har tatt inn tre nye eiere.

Les også: – Satt ut smolt i lukket merd

Aquafarm Equipments har siden 2015 videreutviklet og produsert havbruksutstyr på eget patent for lukket merd i samarbeid med Marine Harvest (MH), der de testet sitt lukkede merd-system i Skånevik i Hordaland. Neptun versjon tre som er i sjøen nå er verdens største lukkede merd i GRP. Den er 40 meter i diameter og over 200 tonn. I mai flyttet Marine Harvest for første gang 200.000 laks fra det lukkede oppdrettsanlegg i sjøen til et tradisjonelt oppdrettsanlegg.  

Marine Harvest har tillatelse til å sette én million fisk i den lukkede merden, men selskapet ønsker å kontrollere utviklingen og testingen. Planen er å sette ut 400.000 smolt ved neste forsøk, har driftsleder Jan Eirik Jensen i MH tidligere uttalt i en pressemelding.

  • Den største aksjonæren i Aquafarm Equipments er Holme Holding AS.

Publisert: 03.07.2017 , 09.33


Siste saker

X