Mattilsynet innførte gebyr for tilsyn av fiskehelse og fiskevelferd

I tråd med revidert statsbudsjett innførte Mattilsynet fredag, gebyr for å dekke kostnader av fiskehelse- og fiskevelferdstilsyn på settefisk-, matfisk-, stamfiskanlegg og slaktemerder.

– Stortinget har bestemt å øke ressursene til Mattilsynet med 12,5 millioner kroner for å sette Mattilsynet i stand til å gjennomføre tilsynene som kreves i forbindelse med oppfølgingen av stortingsmeldingen om vekst i havbruksnæringen. De økte ressursene skal dekkes av gebyrinntekter. Gebyrordningen sørger for at næringsaktørene selv bidrar til at Mattilsynet får tilført nødvendige ressurser for tilsyn med havbruksnæringen, skriver de.

Les mer om gebyrene for tilsyn av fiskehelse og fiskevelferd

Forskrift om gebyr til dekning av utgifter ved tilsyn og kontroll med fiskehelse og fiskevelferd i akvakulturanlegg

Publisert: 15.05.2017 , 08.31


Siste saker

X