Mattilsynet ønsker innspill til Codex-regelverk

Mattilsynet åpner for innspill fra næring og forbrukere til det nye Codex-regelverket for fisk- og fiskeprodukter.

Codex Committee on Fish and Fishery Products (CCFFP) avholder sitt neste møte i Bergen, 17. – 21. februar 2014. Norge leder denne komiteen og arbeidet i denne er høyt prioriterert.

Komiteens oppgave er å utarbeide globale standarder for fisk og fiskeprodukter. En rekke standarder er utarbeidet opp gjennom årene. Standardene skal bidra til at nasjonale regelverk blir mest mulig harmonisert med Codex’ regelverk som har til formål å sikre trygg mat og rettferdig handel.

Alle sakspapirer til møtet legges fortløpende ut på Codex’ hjemmeside etterhvert som de er ferdigstilt.

Av viktigere saker på 2013-møtet:

  • Forslag til retningslinjer for bearbeiding av kjøtt fra kamskjell (Item 5 på agendaen)
  • Forslag til retningslinjer for behandling av fisk og fiskeprodukter (stør-kaviar, Item 7)
  • Forslag til retningslinjer for fremstilling av fiskesaus (Item 8)
  • Bestemmelser for tilsetningsstoffer i standarder for fisk og fiskeprodukter (tilsetningsstoffer i vedtatte standarder) (Item 9)
  • Diskusjonsdokument om histamin (Item 10)

For å sikre gode norske posisjoner ønsker vi innspill fra næring og forbrukere. Kommentarer kan sendes til Mattilsynet codex@mattilsynet.no

Les også: To nye standarder på fôrområdet

 

Publisert: 17.10.2013 , 12.36


Siste saker

X