Mattilsynet oppretter nytt kontrollområde for ILA i Hardanger

Mattilsynet har 19. juni 2017 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av ILA hos akvakulturdyr i Kvinnherad, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner i Hordaland og Rogaland fylker.

ILA er påvist på sjølokaliteten Nebbo i Kvinnherad kommune i Hordaland. Lokaliteten eies av de to virksomhetene Fylkesnes Fisk AS og Lingalaks AS, kommer det frem i en pressemelding.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos fisk.

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når anleggene i sonen har tatt ut fisken, utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så normalt varer i to år.

Publisert: 20.06.2017 , 14.58


Siste saker

X