Illustrasjonsfoto av fisk med ILA. Den har tegn på mørk lever og lyse gjeller. Foto: Geir Bornø/Veterinærinstituttet.

Mattilsynet oppretter nytt kontrollområde for ILA i Troms fylke

Mattilsynet melder de 28. juni 2017 har fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av ILA i Dyrøy, Lenvik, Sørreisa og Tranøy kommuner i Troms fylke.

Dette gjør de da ILA er påvist på sjølokaliteten Kvitfloget i Tranøy kommune i Troms. Lokaliteten drives av SalMar Nord AS.

– Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når anleggene i sonen har tatt ut fisken, utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så normalt varer i to år.

Publisert: 29.06.2017 , 18.32


Siste saker

X