Røye

– Mattilsynet tror en røye kan hoppe hundre meter

I følge Frode Stålsett som er styreleder for røyeprodusenten Kirkenes Charr AS, tvinger Mattilsynet landets beste røyeoppdrett til å legge ned. Årsaken er at selskapet ikke får godkjenning for slakting fordi anlegget ligger 100 meter fra en Nasjonal Laksefjord.

Kirkenes Charr AS som er etablert utenfor Kirkenes driver landbasert oppdrett av røye. Nå har bedriften investert i et minislakteri for å kunne tilfredsstille markedet, men Mattilsynet har gitt avslag på søknaden om etablering av et eget slakteri. Årsaken er i følge en pressemelding fra selskapet at anlegget ligger 100 meter fra fjæra, og Kirkenesfjorden som er en Nasjonal Laksefjord.

Mattilsynet frykter rømming selv om det betyr at fisken må hoppe 100 meter over land. – For oss er dette blodig alvor. Hvis ikke selskapet får satt slakte fisken på eget slakteri, vil bedriten måtte innstille. Da hjelper det lite at man i 2009 ble kåret til leverandør av landets beste havprodukt, overrakt av Fiskeriministeren personlig, skriver selskapet i en pressemelding.

Styreleder i Kirkenes Charr AS, Frode Stålsett, har gått kanossagang i Mattilsynet siden november 2010 for å få lov til å bygge eget slakteri. Saken blei positivt behandlet regionalt av Mattilsynet. Ved selvsyn hadde de sett at det var fysisk umulig for røya å hoppe de 100 meterne over steinfyllinga ned i fjorden. Hvilken agenda Mattilsynet har hatt på hovedkontoret i Bergen er ikke så enkelt å forstå. Svaret var i alle fall nei.

Avslaget blei anket inn til Fiskeridepartementet og så langt har behandlingen av saken totalt tatt 18 uker. Imens brenner et rødt lys i tunellen for selskapet. Kundene etterspør opptil 1800 kilo nydelig Finnmarksrøye i uka. Som en midlertidig løsning har man nå i en periode frakta fisken levende i kar til Bugøynes – 150 km, noe som setter en begrensing til 500 kg pr uke. Alt for lite til at bedriften kan overleve.

Publisert: 05.01.2012 , 10.03


Siste saker

X