Rasmus Hansson

MDG: – Trenger strengere miljøkrav

I anledning stortingsvalget i september har Norsk Fiskeoppdrett snakket med de politiske partiene for å finne ut hva de tenker om havbruksnæringen. Først ut er Miljøpartiet de Grønne (MDG).

Øyvind Sjøthun Røen og Pål Mugaas Jensen

Rasmus Hansson
Førstekandidat for MDG, Rasmus Hansson mener næringen bør satses på. Foto: MDG.

Næringen er ikke i nærheten av å ha en kvalitet som gjør en vekst lik den Stintef skisserer akseptabel. Dette er ikke bare drømmetall, men det er tall som tar oppmerksomheten bort fra den virkeligheten som næringen står overfor. De grønnes 1.kanidat i Oslo og tidligere WWF-leder Rasmus Hansson er ikke i tvil om at rammebetingelsen for oppdrett må endres.

 

Men den som tror Hansson og De grønne ikke vil ha oppdrett i det hele tatt må tenke om igjen.

– Oppdrettsnæringen er en næring som bør satses på. Den vil bli viktig i fremtiden – hvis den klarer å drive en bærekraftig produksjon. Og det er en absolutt forutsetning for oss, påpeker han.

Les de andre partienes svar:

Venstre

Fremskrittspartiet

Kristelig Folkeparti

Arbeiderpartiet

Høyre

Sosialistisk Venstreparti

Senterpartiet

 

Han mener rammebetingelsene for næringen må endres.

– De bør endres i retning av strengere miljøkrav, men også ved å bruke miljøkvalitet som insitament for næringens utvikling. Både når det gjelder kvaliteten på fisken, fiskens tilværelse, miljøkvaliteten på driften og full bærekraftighet i produksjonen. Det bør nå premieres aktivt i tildeling av nye konsesjoner, basert på strengere krav. På samme måte bør også manglende evne til å levere på forhøyde krav sette folk bakerst i køen når det gjelder konsesjonstildelinger og andre rammevilkår.

Sintef-tall er fantasitall

Sintef-rapporten anslår at det i Norge i 2030 vil bli produsert 3 millioner tonn laks – en tredobling fra i dag. I 2050 ser de for seg 5 mill tonn.

– Kan næringen kan få til en slik vekst?

– Næringen er ikke i nærheten av å ha en kvalitet som gjør en slik vekst akseptabel. Dette er ikke bare drømmetall, men det er tall som tar oppmerksomheten bort fra den virkeligheten som næringen står overfor. Næringen må levere mye bedre når det gjelder kvaliteten på fisken, fiskens tilværelse, miljøkvaliteten i driften og når det gjelder full bærekraftighet i produksjonen. Dette kjøret på evig vekst i næringen er veldig usunt så lenge oppdrettsnæringen har en kvalitetsjobb foran seg. Næringen må konsentrere seg om å få opp kvaliteten. En tre- og femdobling av produksjonen er helt hinsides i vår mening. Fôrproduksjonen er ikke i nærheten av å kunne gjøre det på en slik måte at et slikt volum vil kunne forsvares. Hovedkravet vårt er å få næringen inn i lukkede anlegg slik at man har kontroll på miljøfaktorene. Det er først når næringen begynner å innfri på disse punktene at vi føler det er aktuelt å begynne å snakke om videre vekst.

Hansson og De grønne synes ikke uventet grønne konsesjoner er en fornuftig tilnærming – om enn ikke for å øke veksten

– Vi synes grønne konsesjoner er fornuftig, men vi synes ikke det er fornuftig å øke produksjonen før miljøproblemene er tatt hånd om.

Nullvekst i kommende stortingsperiode

De grønne ønsker ikke næringen skal få produsere mer laks i de neste fire årene.

– Vi mener at næringen ikke bør vokse i neste stortingsperiode. Den bør benytte anledningen til å løse de miljøproblemene som de har lovet å løse i de 15 årene jeg har engasjert meg i oppdrett.

Laksefôr, pellets
Debatten rundt miljøgift kan bare løses ved å fjerne giftene, mener Hansson. Foto: Skretting

Miljøgiftnivå er varsellamper

Det har i sommer vært en debatt rundt miljøgiftinnhold i laks. Hansson mener næring og myndigheter bør se den som varsellamper.

– Vi mener at de verdiene som nå finnes er kraftige varsellamper for næring og myndigheter. Det er et spørsmål som må løses ikke med motpropaganda fra næringen sin side. Det vil bare dekke over en underliggende manglende tillit. Det vil bare komme tilbake og treffe næringen hardere når neste runde kommer. Det må løses ved betydelig reduksjon av miljøgiftinnholdet. Det er noe som delvis næringen kan gjøre selv og her må næringen se sin del av ansvaret. Vi mener helt åpenbart at det bør stilles strengere krav til oppdrettet laks enn annen vill fisk. Dette er industriproduksjon som vi kan gjøre noe med. Det som finnes i vill fisk er vanskeligere å gjøre noe med, sier han.

Ja til individmerking

De grønne er positive til individmerking midlertidig – helt til alt oppdrett skjer lukket.

– Merking er et fornuftig tiltak. I hvert fall i en overgangsperiode til lukkede anlegg er et faktum. Individmerking vil gjøre det lettere å spore rømminger og det vil bli lettere spore hvor rømt fisk går. Så lenge fisk rømmer, så er individmerking et fornuftig tiltak som næringen burde samarbeide om og ikke nedkjempe.

Likegyldig til statlig eierskap

Om staten bør eie eller ikke i et selskap som Cermaq har ikke Hansson og De grønne sterke meninger om.

Trond Giske m fl
MDG er likegyldig til om Giske og co selger eller beholder Cermaq. Foto: Pål Mugaas Jensen

– Det har ikke vi noe spesielt synspunkt på. Om det er privat eller statlig eierskap er ikke så viktig så lenge miljøstandarden er god. Men det er jo soleklart at når et selskap er statseid, så burde miljøkravene være de aller høyeste. Det oppsiktsvekkende er at slik er det ikke med Cermaq. Der synes jeg Cermaq slipper alt for billig unna.

Regulering av eierskapsandel her han imidlertid mer for.

– Vi er imot monopolsituasjoner og at sjømatsselskaper blir for dominerende i markedet, men vi har ikke noe tall på hvor store det burde være lov å være. Vi synes ikke noe om tunge eierskapskonsentrasjoner. Særlig når det er kombinert med overveiende fokus på å ta ut overskudd og putte det inn i finansmarkedet, i stedet for å putte det inn i forskning og videre utvikling.

Og utenlandsk eierskap er han helt i mot

– Norske naturressurser skal beholdes som offentlig og folkelig eiendom og bør kontrolleres demokratisk i Norge. Det vil si at utenlandsk eierskap som for eksempel fører til eierskap av lokaliteter osv. vil være uakseptabelt.

Publisert: 27.08.2013 , 07.15


Siste saker

X