Fredd Wilsgård, daglig leder i Wilsgård Fiskeoppdrett. Foto: LinkedIn.

Mener de rekordhøye lakseprisene er usunne

Daglig leder Fredd-Jarle Wilsgård i Wilsgård Fiskeoppdrett mener «latterlig høye laksepriser» og superprofitt truer norsk lakseoppdrett.

Fredd-Jarle Wilsgård sier til Dagens Næringsliv (DN) (krever abonnement) at lakseprisene er hinsides.

– Vi doblet omsetningen i fjor. 30 prosent av veksten skyldes mer volum, resten er prisøkningen, forteller oppdretteren til avisen.

De rekordhøye lakseprisene mener han er usunne og frykter at næringen rømmer landet på grunn av strenge miljøkrav.

– De norske fjordene er våre naturlige fortrinn. Motivasjonen for utviklingstillatelser fjerner våre komparative fortrinn. Rettighetene som følger utviklingstillatelser er i dag den eneste måten oppdretterne kan vokse på i Norge. Vi utvikler oss vekk fra Norge. Vi fjerner oss fra fjordene og distriktene våre, sier han til DN.

Wilsgård Fiskeoppdrett hadde en solid vekst fra 2015 til 2016. Omsetningen økte med hele 171,2 millioner.

Årsaken til den betydelige veksten sier Wilsgård  er grunnet den høye lakseprisen, sammen med økt produksjon.

– Ambisjonene for 2017 er å ha en god produksjon, så kommer resten av seg selv, uttalte han til kyst.no nylig. Les mer om dette her. 

  • Wilgård-konsernet består av morselskapet Wilsgård Fiskeoppdrett AS og døtrene Arctic Filet AS, Wilsgård Eiendom AS og Skardalen Settefisk AS.
  • Konsernet har 76 årsverk, derav utgjør kvinneandelen 21 årsverk. Styret består av tre menn.

Publisert: 27.07.2017 , 10.51


Siste saker

X