Mengden gift minker

Mengden miljøgifter i skjell fra Nordøst-Atlanteren minker. Det viser data fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), skriver Skjellmagasinet.

Den positive trenden skyldes trolig færre direkte utslipp og reduserte elvetilførsler av kadmium, kvikksølv, bly, lindan og PCB gjennom 90-tallet. Utslippene av kadmium, kvikksølv og bly fra lufta gikk også ned i perioden fra 1987 til 1995. De norske langtidsmålingene av miljøgifter i blåskjell og fiskearter, viser generelt lave nivåer og i noen tilfeller nedadgående trend. Tilføringen av kadmium, bly, og PCB fra norske elver var mye lavere i 1999 enn de var i 1990. Norge og andre land som påvirker forholdene i Atlanterhavet, samarbeider i flere internasjonale fora med å redusere utslippene av disse miljøgiftene ytterligere.

Publisert: 05.12.2003 , 07.00

Mest lest


Siste saker

X