laks i merd

Mer forskning på steril laks

Steril oppdrettslaks kan løse problemene med genetisk påvirkning på ville laksebestander. Men før steril laks kan bli tatt i bruk på kommersielle oppdrettsanlegg, må flere problemer rundt dyrevelferd hos slik fisk løses.

I et nytt treårig prosjekt skal forskerne utvikle fôr og oppdrettsmetoder speielt rettet mot triploid steril laks, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Laks kan gjøres steril ved å utsette befruktede egg for høyt trykk på et bestemt tidspunkt. Det gjør at fisken får et ekstra sett kromosom, og den kalles triploid. Vanlig fisk har to sett kromosom og kalles diploid.

Når den sterile laksen oppdrettes på samme måte som vanlig laks kan den få mer deformiteter, mer katarakt (grå stær) og det er høyere dødelighet på eggene. Det ser også ut som om den har mindre toleranse for varmt vann enn det vanlig laks har. Fordelen med steril fisk er at den vokser fort i ferskvannsfasen, og at den ikke kan reprodusere seg.

Ny forskning på Havforskningsinstituttet har vist at det sannsynligvis er mulig å avhjelpe disse problemene ved å ta hensyn til spesielle krav som denne triploide laksen har til oppdrettsmiljø og fôr. Derfor starter nå et nytt treårig prosjekt som ledes av Havforskningsinstituttet i samarbeid med Aquagen, Marine Harvest, Skretting, Nifes og Alfred Wegener Institutt i Tyskland.

Prosjektet har en økonomisk ramme på 6,4 millioner kroner og er et NFR prosjekt finansiert av FHF, AquaGen, Marine Harvest og Skretting.

Les også:

Skal sikre velferd for steril laks

Publisert: 06.02.2012 , 07.00


Siste saker

X