Pankreasvev - PD

Mer PD nord for Hustadvika

Mattilsynet har påvist PD på to lokaliteter nord for Hustadvika. Det er ikke meldt hvilken type PD-virus det handler om.

Mattilsynet har mottatt prøveresultater fra Veterinærinstituttet fra to fiskeoppdrettsanlegg på Nordmøre. Resultatene viser påvist PD-smitte på en lokalitet tilhørende Lerøy Midnor i Halsa kommune, mens en lokalitet tilhørende Salmar i Aure kommune er mistenkt smittet.

Endelig prøvesvar forventes mandag 2.april, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Anleggene er pålagt restriksjoner og videre tiltak for å hindre smittespredning vil besluttes om kort tid.

PD er en fiskesykdom med store økonomiske konsekvenser. Den påvises regelmessig i oppdrettsanlegg sør for Hustadvika. Mattilsynet og oppdrettsæringen ønsker ikke at sykdommen spres nord for Hustadvika. PD er en sykdom som kun rammer laksefisk, og utgjør ingen risiko for mennesker.

 

Publisert: 31.03.2012 , 00.46

Mest lest


Siste saker

X