Konserndirektør i Marine Harvest, Per-Roar Gjerde. Foto: Gustav-Erik Blaalid

MH ønsker ikke fiskesykdom nordover

Oppdrettsnæringen kan ikke smitte frisk fisk loven i hånd. Derfor må sykdommen PD reguleres strengt, skriver Marine Harvest i sitt høringsinnspill til ny PD-forskrift.

Innspillet til Marine Harvest er gjengitt i sin helhet under.  

Det pågår nå en debatt om hvordan myndighetene skal regulere sykdommen PD. Frem til nå har sykdommen vært en håndterlig utfordring i Nord-Trøndelag og Nord-Norge, mens det lenger sør er påvist langt flere tilfeller av PD. Det gjør at det i dag praktiseres strengere regler nord for Buholmråsa, som utgjør grensen mellom de to trøndelagsfylkene, for å hindre at den etablerer seg også der. Nå vurderer myndighetene å innføre en såkalt «buffersone» som flytter grensen nordover.

Konserndirektør i Marine Harvest, Per-Roar Gjerde, mener forslaget om å opprette en slike buffersone kun er å flytte problemet nordover.

Illustrasjonsfoto: Marine Harvest, oppdrettsanlegg i Nord Norge.

– Det å opprette en eventuell buffersone, hvor fisk skal kunne stå med smitte i anlegg, vil føre til et økt smittepress på områdene nord for buffersonen.  Dette vil igjen føre til høyere biologiske kostnader for selskapene og ikke minst dårligere helse og velferd for fisken. Å gi opp dagens strenge politikk er en dårlig løsning, sier konserndirektør i Marine Harvest Per-Roar Gjerde.

Vil styrke dagens grense

Marine Harvest har produksjon både nord og sør for Buholmråsa, der grensen i dag er satt for å unngå spredningen av sykdommen nordover. De mener man nå bør styrke dagens grense.

– Jeg forstår at enkelte aktører rundt dagens grense i første omgang opplever kostnader ved å innføre tiltak mot sykdommen, men alternativet er ikke bedre. Kostnadene for næringen som helhet vil være mye høyere om myndighetene legger til rette for at PD skal etablere seg i nye områder. Om myndighetene skal foreta endringer knyttet til dagens grense ved Buholmsråsa, bør denne styrkes og ikke svekkes. En slik diskusjon bør snarest starte snarest mulig mellom aktører i området og myndighetene, sier Per-Roar Gjerde.

Publisert: 02.06.2017 , 13.12


Siste saker

X