Gerd Marit Berge NOFIMA

– Mikrobielle råvarer og insektmel er fremtidens fiskefôr

- Fiskeoljeressursene er presset, og for å sikre videre vekst i lakseproduksjonen må alternative fôringredienser tas i bruk, sa Gerd Marit Berge i Nofima under Havbrukskonferansen. Bruk av mikrobielle råvarer og insektmel vil være reelle kandidater for fôrbransjen.

 Elisabeth Nodland

Nofima har med midler fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), evaluert styrker, svakheter, muligheter og trusler med de ulike fôrråvarene i fiskefôr, eller en såkalt Swot-analyse. Resultatene fra prosjektet ble presentert på programkonferansen Havbruk i forrige uke.

– Verdens produksjon av laks var på om lag 900.000 tonn i år 2000 mens i dag er den over 1.500.000 tonn. Det betyr at produksjonen har økt med hele 70 prosent, sier Nofima-forsker Gerd Marit Berge. Som et resultat av dette har det blitt en økt bekymring rund miljøeffekten av denne virksomheten, og forbrukerne krever dokumentasjon på at lakseoppdrett er trygt og bærekraftig. Fôr er den største innsatsfaktoren i produksjon av laks og bærekraftspørsmålet blir ofte rettet inn mot bruken av fôrråvarene. Artikkelen fortsetter under bildet

Pellets, fôrAlternative råvarer: Det er viktig å drive videre forskning på alternative fôringredienser og/eller hvordan man kan øke utnyttelsesgraden av de eksisterende fiskeoljeressursene vil for å sikre videre økning i lakseproduksjonen.

 

– Må tenke nytt

– Fiskemel og fiskeolje har tradisjonelt sett vært de viktigste ingrediensen i fiskefôr, men den enorme veksten har vært mulig på grunn av at man har tatt i bruk alternative råvarer. Det er forventet at planteråvarer vil bli viktigere i tiden som kommer, og at bruk av mikrobielle råvarer og insektmel vil komme inn etter hvert som storskalaproduksjonsteknologi utvikles, sier Berge. Foreløpig har man ikke nok kunnskap på dette feltet, men det finnes et stort utvalg av mulige organsimer som man kan bruke, og disse vil også kunne omdanne avfall til næringsstoffer.

– Negativ holdning til animalske biprodukter

– Vi har også sett på hvordan man kan bruke animalske biprodukter fra fjørfe, storfe og svin. Den største utfordringen her er at det er negativ holding til dette hos forbrukeren, forklarer Berge. I tillegg vil man kunne få konkurranse fra annen ”pet-food” produsentene.

– Må vurdere GMO i fremtiden

– Fiskeoljeressursene er presset og det å drive videre forskning på alternative fôringredienser og/eller hvordan man kan øke utnyttelsesgraden av de eksisterende fiskeoljeressursene vil være viktig for å sikre videre økning i lakseproduksjonen. Man må sire kilden til de marine fettsyrene EPA og DHA, både for fiskens ernæringsbehov og for at laks skal fortsette å være en sunn og god matvare. Man bør også i større grad ser på mulighetene for å ta i bruk GMO i tiden som kommer, avslutter Berge.

Publisert: 25.04.2012 , 07.00


Siste saker

X