Vaksinering av fisk. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

– Milepæl for norsk oppdrettsnæring

Dag Knappskog i Vaxxinova, sier til kyst.no at han synes det er en milepæl for norsk oppdrettsnæring at en DNA vaksine som Clynav, har «gått gjennom møllen».

Nyheten om at Elancos DNA-vaksine mot PD har fått norsk markedsføringstillatelse av Statens legemiddelverk kom tirsdag 18.juli.

Legemiddelverket anbefaler imidlertid ikke at vaksinen tas i alminnelig bruk inntil det foreligger mer klinisk dokumentasjon på sikkerhet og effekt. Les saken her. 

Daglig leder Dag Knappskog i Vaxxinova sier til kyst.no at dette betyr at oppdretterne nå får tilgjengelig fire ulike PD vaksiner å velge mellom.

Les også: – Ny PD-vaksine lanseres så snart som mulig

Daglig leder Dag Knappskog i Vaxxinova mener at den nye DNA-vaksinen som har fått markedsføringtillatelse i Norge, er en milepæl for næringen. Foto: Vaxxinova.

– Tre av disse må en stikke to ganger for å få full vaksinedekning og en «all in one». Vaksinen fra Elanco er basert et helt annet prinsipp enn vaksinene fra MSD og det mye omtalte kopipreparatet fra Zoetis (Pharmaq), og vil stimulere fiskens immunsystem på en helt annen måte.

Han sier at det vil også bety at vaksinasjonsmaskinene må tilpasses til å kunne utføre intramuskulær injeksjon eller at vaksineringen med vaksinen må utføres for hånd.

Les også: Nytt lusemiddel fra Elanco: – Vi er tett på, så nå oppskalerer vi

– Milepæl

Knappskog sier han er positiv til den nye PD-vaksinen, men er spent på hvordan den vil bli mottatt.

– Jeg synes det er en milepæl for norsk oppdrettsnæring av en DNA vaksine har «gått gjennom møllen» og fått godkjenningsfritak. Det blir spennende å se hvordan denne blir mottatt av oppdretterne, om erfaringene med vaksinen under feltforhold blir like positive som det Elanco har vist fra småskala, korttids laboratorieforsøk.

– Ikke minst blir det interessant å erfare hvordan resten av markedet vil forholde seg til fisk vaksinert med denne type vaksine, legger han til.

Prøvd ut i begrenset omfang først

Knappskog sier han tror vaksinen vil bli prøvd ut i begrenset omfang innledningsvis, der mange oppdrettere utfører sine egne «benchmarket»-forsøk for å skaffe egen erfaring med nye produkter.

– Med en vaksine som er basert på helt ny teknologi, med begrenset dokumentasjon fra storskala forsøk i felt og kort dokumentert varighet (3 mnd.) av immunitet (DOI) vil neppe noen gjennomvaksinere fisken sin med produktet. Men hvis produktet presterer under feltforhold i nærheten av det som er vist i laboratorieforsøk og er effektiv gjennom en full produksjonssyklus, samt at fisk vaksinert med vaksinen blir akseptert av markedet, vil nok dette på sikt bli et førstevalg for de fleste, konstaterer han.

Han sier dette er et spennende konsept, og mener det er bra at et slikt produkt får markedsføringstillatelse for bruk på fisk i Norge.

– Men jeg synes det er grunn til bekymring at varighet av immunitet ikke er vist lenger enn omlag tre måneder. Dette kan tyde på at de gode resultatene som er vist for vaksinen i korttidsforsøk, skyldes uspesifikk immunitet. Produktet har vært under utvikling i lang nok tid til at forsøk for å vise varighet av immunitet gjennom en full produksjonssyklus kunne vært utført en rekke ganger, sier han avslutningsvis.

Fakta om vaksinen:

  • Clynav består av et rekombinant DNA-plasmid som etter intramuskulær injeksjon tas opp i cellene rundt injeksjonsstedet. Plasmidet koder for proteiner fra SAV-3., og når proteinene blir uttrykt framkalles en spesifikk immunrespons mot SAV-3.
  • Vaksinen skal redusere hemming av tilvekst, samt redusere dødelighet og skader i hjerte, skjelettmuskulatur og pankreas forårsaket av salmonid alfavirus subtype  3 (SAV-3).
  • Begynnende immunitet inntrer etter ca 399 døgngrader, og i laboratoriestudier er det vist varighet av immunitet på kun tre måneder etter vaksinasjon.

Les også: 

Publisert: 20.07.2017 , 06.00


Siste saker

X