Nekst landanlegg skal etter planen bygges i Florø. Illustrasjon: Nekst.

Miljøpris til Nekst

Ola Elvestuen skal stå for utdeling av Venstre sin miljøpris under et arrangement i Florø fredag.

Elvestuen sier i en pressemelding at Nekst sitt konsept gir en bærekraftig løsning for norsk oppdrettsnæring  i tråd med stortingets ønske om «Forutsigbar, miljømessig bærekraftig vekst i norsk laks og ørretoppdrett» (Meld St. 16 (2014-2015).

Halvor Halvorsen, fra Flora Venstre har fulgt Nekst AS sitt prosjekt nøye siden oppstarten av prosjektet år 2015/2016, og uttaler at det er helt i tråd med partiet Vestre sin visjon om en miljømessig og bærekraftig utvikling av havbruksnæringen.

– Nekst sitt driftskonsept vil langt på vei løse dagens utfordringer med lus og rømming og vil kunne bli malen for fremtidens havbruksnæring, sier Halvorsen i meldingen.

Halvor Halvrsen. Foto: Ola Elvestuen skal stå for utdeling av Venstre sin miljøpris under et arrangement i Florø den 2 juni 2017.

Stort landbasert anlegg

Nekst AS mottok i juli 2016 konsesjon for bygging av verdens største landbaserte oppdrettsanlegg utenfor Florø med en kapasitet på 20 000 tonn. Dette anlegget vil ta i bruk det siste av teknologi,  hvor meste av vannet skal resirkuleres. Teknologien betyr en eksakt kontroll av vannkvalitet, optimal fiskevelferd og fiskehelse, og ingen inngrep i nærliggende vassdrag.

Nekst ønsker å holde fisken i landanlegget i Florø til den når rundt 2,7 kilo. Utsetting av fisk på denne størrelsen gir under 6 måneders driftstid i sjøen. Sømløs lasting av fisken fra landanlegget bidrar til å sikre fiskens velferd på veien fra land til sjø.

I samarbeid med Marine Construction som teknologi utvikler ABB har Nekst utviklet en patenterbar løsning hvor merdene med en dobbel not kan senkes under lusebeltet og bølgekreftene.

– Den korte driftstiden, i kombinasjon med de nyutviklede og patente søkte offshore merdene, vil så godt som eliminere behovet for avlusning.

Partner i Nekst, Kjell Audun Aasen, sier i en kommentar at Nekst har tatt stortingsmeldingen på alvor, og at det er svært inspirerende at deres miljøprofil blir lagt merke til.

– Vi registrerer at mange aktører både innen politisk og offentlig forvaltning ønsker denne utviklingen velkommen, sier han i meldingen.

I Venstre sine  statuttene heter det at den kan gis til arbeid for å motvirke klimaendringer, lokal forurensning, naturvern og sikring av friområder, samt tiltak for å motvirke truslene mot vårt økosystem.

Prisen, utdeles til enkeltpersoner, foreninger, organisasjoner, firmaer eller etater som har gjort en unik innsats for miljøet – i vid forstand – i det siste året eller over lang tid.

 

Publisert: 01.06.2017 , 12.17


Siste saker

X