Terje Aasen

Miljøvernsjefen står fast på «cowboy-karakteristikken»

Miljøvernsjef Terje Aasen vil ikke modere kritikken og karakteristikken han rettet mot havbruksnæringen på Aqkva-konferansen. I hans øyne er næringen langt i fra bærekraftig.

Henrik Wiedswang Horjen

– Jeg brukte ordet cowboyer for å fyre oppunder tilhørerne og få fart på diskusjonen, men det hele var satt på spissen. Samtidig er det ingen tvil om at de høye rømningstallene skader absolutt alle involverte i oppdrettsnæringen, og ikke minst næringens eget omdømme, sier Miljøvernsjef hos Fylkesmannen i Hordaland, Terje Aasen til Norsk Fiskeoppdrett.

For det var Miljøvernsjefens foredrag som ble det store samtaleemnet under årets Aqkva-konferanse. Aasen påpekte hvilke momenter han mente næringen ikke kunne vise seg bærekraftig, der han påpekte lakselus og rømning som spesielt store utfordringer i forhold til natur- og miljøvern.

Les mer: Miljøvernsjefen skapte harme under årets Aqkva-konferanse

Artikkelen fortsetter under bildet..

TATT PÅ SENGEN: Tilhørerne under årets Aqkva-konferanse var ikke forberedt på kritikken miljøvernsjef hos Fylkesmannen i Hordaland, Terje Aasen, fyrte mot oppdrettsnæringen. Aasens «Cowboy-karakteristikk» var vond å svelge hos flere av tilhørerne, og i den åpne debatten var det tilløp til munnhuggeri mellom oppdrettere og Aasen.

 

Næring med vokseverk

Aasens ordvalg falt i særdeles dårlig jord hos de tilhørende oppdretterne som svarte med å for åpen mikrofon kritisere miljøvernsjefen for hans standpunkter. Reaksjonene har ikke skremt Aasen fra å si hva han mener.

– I et slikt fora må man være forberedt på alle mulige reaksjoner. Dette møtet var spesielt myntet på oppdrettsnæringen, og at det er noen som vil mene noe under slike diskusjoner er en daglig del av livet. Jeg er ikke overrasket over reaksjonene som møtte meg, sier Aasen.

Havbruksnæringen er i dag fremdeles en svært ung bransje som har utviklet seg i et vanvittig tempo, og miljøvernsjefen bruker ordet ”vokseverk” for å beskrive den utviklingen bransjen har vært gjennom.

Kjemikaliebruk bekymrer

– Fra miljøvernforvaltningens side har havbruksnæringen fremdeles en vei å gå før man er bærekraftig. Hvor lang den veien er, avhenger av hvilket problem det fokuseres på, men både lakselus og rømning er et vesentlig problem for oppdretterne, sier Aasen.

Bekymringen skyldes både at noen av stoffene ikke har dokumentert nedbrytninghastigheten og således kan spres utover anleggsområdet. Fiskens resistensutvikling har også ledet næringen inn det Aasen betegner som en «ond sirkel» i form av at flere stoffer er meget vanskelig å få bukt med, hvilket gjør at det stadig letes etter nye stoffer med diskutabel miljøeffekt.  

– I tillegg står jeg også fast på at jeg er uroet av bruken av både kjemikalier og lusemidler. Min bekymring gikk på det at man ikke har skikkelig dokumentasjon, vi vet ikke nedbrytningshastigheten på flere av stoffene, kommenterer Aasen.

Publisert: 25.01.2012 , 07.00


Siste saker

X