Henning Beltestad Lerøy

Millionbonus til Lerøy-topper

2011 var det nest beste i historien for Lerøy, der selskapet utbetalte utbytte på 382 millioner kroner. Det gode resultatet dryppet også på konsernledelsen som alle hevet millionbonus for fjoråret.

Det kommer frem av årsrapporten selskapet har sendt ut.

Konsernsjef Henning Beltestad, finansdirektør Ivan Vindheim og konserndirektør for havbruk, Stig Nilsen fikk til sammen utbetalt bonus på 3,9 millioner kroner.

Konsernsjef Beltestad hevet en lønn på 2,45 millioner kroner i 2011, ca 100 000 kroner mer enn året i forveien. Bonusen til Beltestad på 1,8 millioner kroner hoppet betydelig opp fra 2010 med 500 000 kroner.

Les mer: Lerøy serverer utbytte på 382 millioner kroner

Bonusene til Ivan Vindheim og Stig Nilsen lå på henholdsvis 1,0 og 1,1 millioner kroner. De to konserndirektørene gjorde også et solid lønnshopp i fra 2010 til 2011, og fikk for fjoråret utbetalt henholdsvis 1,81 og 1,85 millioner kroner i lønn.

Les også: Grunn til optimisme i Lerøy

Publisert: 19.04.2012 , 07.00


Siste saker

X