GAIN-fisk. Foto: Aquagen.

Millioner av GAIN-fisk klar til å prestere i sjø

Aquagen melder at de første genomisk selekterte laksene med oppdrettshistoriens største fremgang på luseresistens, håndteringstoleranse og vekst er klar for sjøsetting fra høsten 2017.

– Prestasjonene av dette rognproduktet fra AquaGen, kalt GEN-innOva® GAIN (GAIN) skal måles gjennom hele sjøfasen hos de matfiskoppdretterne som mottar smolten. Data fra ferskvannsfasen viser allerede at GAIN-fisken gjør det svært godt på tilvekst og dødelighet i forhold til andre fiskegrupper, skriver de.

GAIN har vært gjennom omfattende uttesting i laboratoriet og i småskala feltforsøk før lanseringen i 2016. Resultatene så langt viser at GAIN er godt tilpasset de største utfordringer dagens oppdrettslaks har i sjøfasen:

  • 30-40 % færre lus
  • Høy håndteringstoleranse
  • 1-2 måneder kortere tid i sjø

– Kundene våre har store forventninger til produktet, og de første 50 millioner GAIN-rognene ble raskt solgt ut. Etterspørselen framover er også stor», sier administrerende direktør i AquaGen, Nina Santi i en pressemelding.

Følger prestasjonene til GAIN-fisken i sjøen

Nå som historiens første GAIN-fisk går i sjøen, starter AquaGen samtidig opp et stort kartleggingsprosjekt. Prosjektet skal dokumentere hvordan GAIN-fisken presterer gjennom hele verdikjeden. Med utgangspunkt i 50 millioner rogn, blir det et stort antall fiskegrupper å følge i sjø. Ved å samle inn data fra alle disse gruppene, får man en unik kunnskap om hvordan GAIN-fisken presterer, under ulike forhold og ikke minst samlet sett. AquaGen setter med dette en ny standard når det gjelder å dokumentere betydningen av avl og genetikk.

Større krav til dokumentasjon

Motivet for å starte et så stort kartleggingsprosjekt, er å møte våre kunders etter hvert større og større krav til dokumentasjon. Det er viktig å få frem hvilke prestasjoner fisken faktisk er i stand til å levere på, og dataene vil bli presentert etter hvert som de foreligger. Ved å delta i kartleggingsprosjektet, kan hver enkelt lokalitet og selskap få en unik mulighet til å sammenlikne utviklingen i sjø med et gjennomsnitt av andre GAIN-fiskegrupper i prosjektet.

 

 

Publisert: 10.08.2017 , 09.05


Siste saker

X