laks i merd

Mindre Marine Harvest-fisk gir lakseprishopp

Utsiktene om bedrete laksepriser fikk seg en kraftig oppsving da Marine Harvest slapp nyheten om at neste års volumer havner ti prosent lavere enn i 2012.

Henrik Wiedswang Horjen

– Til ugunst for selskapet, bra for markedsbalansen, oppsummerte analytikerne etter at Marine Harvest på kvartalspresentasjonen fredag offentliggjorde at selskapet kun slakter 350 000 tonn neste år.

Nyhetene sammen med at selskapet investerer 800 millioner kroner i en ny fôrdivisnon sendte aksjen bratt nedover fredag med en tilbakegang på over fem prosent fredag. Utsiktene for utbytte neste år ble kraftig redusert.

Les mer: Marine Harvest investerer i fôr

For årets volumer er «all time high» for selskapet, og de 390 000 tonnene selskapet slakter i løpet av året kommer i hovedsak fra gode sjøtemperaturer og svært god tilvekst på fisken i sjøen.

Imidlertid har 2012 vært et annerledes år rent klimatisk, der spesielt vinteren 2011-12 var varmere enn normalt. Med mer normaliserte temperaturer forventer selskapet at volumene vil gå ned, sammen med at selskapets skotske divisjon har slitt med sykdommen gill amoeba.

Les mer: U-sving for lakseprisen

Artikkelen fortsetter under bildet..

Kjetil Lye

– Markedsbalansen vil endre i favør av oppdretterne, skriver Handelsbanken Capital Markets-analytiker Kjetil Lye. Han peker på bedrete prisprognoser som følge av at selskapet slakter mindre fisk for 2013.

Økte kostnader og bioligiske utfordringer

Regionen hvor selskapet har levert sine beste marginer de seneste kvartaler ble kraftig barbert i tredje kvartal, fra en ebit margin på 10,42 kroner i tredje kvartal i fjor til bare litt over to kroner i tredje kvartal 2012.

– Marine Harvest-ledelsen ser høyere kostnader som følge av økende fôrkostnader og biologiske utfordringer i Skottland og Chile, men er mer optimistiske på sektoren basert på prognoser om en global tilbudsvekst på -1 til 2 prosent i 2013. Konsernet forventer markedsbalansen til å endre vesentlig i favør av oppdretterne i løpet av 2013 og ser en negativ tilbudsvekst i Europa hvor Marine Harvest har sine hovedvolumer, skriver Handelsbanken Capital Markets-analytiker Kjetil Lye i sin oppdatering.

Han peker videre på faste grunnleggende forhold i de europeiske markedene, spesielt med tanke på etterspørselen.

Les også: Spår laksefest til 2015

Ser høyere priser

Nordea Markets fester seg også ved den samme utviklingen, og ser som Lye utsikter om bedrete laksepriser i 2013 og fremover.

Etter tredje kvartal i fjor destruerte selskapet også smolt for å påvirke markedsbalansen i positiv retning. Det vil man også se effekt av i 2013.

– Det interessante spørsmålet her er den nye 2013 volumguidingen som er ned 10 prosent, drevet av en nedgang i alle regioner bortsett fra Storbritannia. Ifølge Marine Harvest er dette midlertidig og drevet av forventet normalisert lavere tilvekst i vinter, og hvilke effektene av tidlig utslakting i Storbritannia og Irland medfører med forekomster av gill ameobe.

– Det mest positive utfallet av dette er en generelt bedre markedsbalanse og utsikter til høyere laksepriser og marginer i 2013, oppsumerer Giskeødegård.

Ser prisoppgang på 18 prosent

Meglerhuset operer med et prisestimat på 32 kroner for 2013. I Bakkafrost-rapporten omtaler Giskeødegård momenter i detalj hvordan prisene vil peke oppover i den nære fremtid.

– Etterhvert som etterspørselen tar seg opp, og den sterke veksten nærmer seg slutten bør oppdrettsnæringen være nær bunnen av syklusen. Vi forventer imidlertid et tilbakeslag, hovedsakelig fra august til oktober neste år, drevet av MTB-utslakting i Norge, skriver analytikeren.

Les også: – Bakkafrost er sektorens «top-pick» Artikkelen fortsetter under figuren..

Pris og volumendring historisk Nordea

Figuren viser historisk sammenheng mellom pris og tilbudsvekst. Dersom prisene beveger seg i samme retning som hva de historsik har gjort vil to prosents tilbudsvekst tilsvare en prisoppgang på 18 prosent neste år, ifølge Nordea Markets.

Tilbudsveksten for 2013 ligger ifølge estimatene til Nordea på 2 prosent. Ifølge den historiske modellen vil da prisene gjøret et hopp på 18 prosent neste år.

– Hovedårsaken til de økte prisene skyldes at markedene har utviklet seg sterkere enn forventet, hvilket tydelig utspilte seg gjennom den massive volumøkningen første halvår 2012,  

Publisert: 29.10.2012 , 09.36


Siste saker

X