Salmar nord lokaliteten Skogshavn har mistanke om ILA. Illustrasjon skjermdump fra Barentswatch.

Mistanke om ILA hos Salmar igjen

Mattilsynet melder det er mistanke om ILA ved lokaliteten Skogshavn i Dyrøy kommune, Troms fylke.

Eier av lokaliteten er Salmar Nord AS, som i forrige uke også fikk mistanke om ILA på lokaliteten Kvitfloget i Tranøy kommune, Troms fylke.

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 18 mai om positive laboratoriefunn for ILA på Kvitfloget, som nå er tømt for fisk. Siste fisk her ble slaktet ut 16 mai.

Nå skriver Mattilsynet at dersom mistanken i Dyrøy blir bekreftet, blir det innen kort tid opprettet et kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen. De opplyser  også at lokaliteten Skogshavn er lokalisert 7,5 km fra Kvitfloget.

– Mistanken ved Skogshavn baserer seg på Mattilsynets inspeksjon ved anlegget. Observasjoner av fisken, forøket dødelighet og obduksjonsfunn kan være forenlig med ILA og gir derfor grunn til mistanke om sykdom.

Utfyllende analyseresultater fra Veterinærinstituttet som eventuelt bekrefter ILA-diagnosen kommer om noen dager.

– Mattilsynet har båndlagt lokalitet Skogshavn på grunn av ILA-mistanken og nærhet til Kvitfloget. Fisken i anlegget er i slaktestørrelse og under utslakting.

Oppretter kontrollområde

Dersom mistanken blir bekreftet ved Kvitfloget og Skogshavn, blir det om kort tid opprettet et kontrollområde rundt lokalitetene for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil innebære restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger utfra antall lokaliteter i området, topografi og strømforhold etc. vil bli lagt til grunn for kontrollområdets utbredelse.

Det må forventes en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokalitet med ILA-diagnose.

Publisert: 24.05.2017 , 08.14


Siste saker

X