Død laks. Foto: Trygve Poppe.

Mistanke om ILA i Skjervøy kommune

Mattilsynet skriver i dag at de mistenker Infeksiøs lakseanemi (ILA) på Skognes i Skjervøy kommune. Meldingen kommer etter forøket dødelighet og positive ILA-prøver.

Det er mistanke om Infeksiøs lakseanemi (ILA) på lokaliteten Skognes 30117 i Skjervøy kommune i Troms. Lokaliteten er et sjøanlegg eid av Arnøy Laks AS. Inntil kontrollområde er på plass, må alle som ferdes på havet i området vise nødvendig aktsomhet slik at spredningen av sykdom unngås. 

Oppdretter og Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 22.5.2013 om mistanke om ILA på lokaliteten på bakgrunn av forøket dødelighet og positive laboratoriefunn for ILA. Mattilsynet har vært på tilsyn ved lokaliteten og tatt prøver for å få stilt endelig ILA-diagnose.

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse, opplyser distriktssjef Knut Øystein Johansen ved distriktskontoret for Nord Troms. Involverte aktører i det aktuelle området er varslet.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. ILA-viruset kan føre til sykdom hos laks, men har ingen betydning for folkehelsen.

Les også: Mindre enn 1 prosent ILA i Chile

Les også: ILA påvist i Lofoten

Publisert: 24.05.2013 , 08.46


Siste saker

X