Foto: Mattilsynet

Mistanke om ILA i stamfiskanlegg i Ørsta kommune i Møre og Romsdal

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved landlokaliteten 10183 Barstadvik i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke. Lokaliteten drives av Profunda AS.

Mistanken bygger på obduksjonsfunn og påvisning av virus ved PCR-metodikk. Sekvensering utført ved Veterinærinstituttet viser at virus er av deletert, virulent variant.

– Mattilsynet vil ta ut nye prøver for eventuelt å stadfeste ILA-diagnosen, skriver tilsynet i en nyhetsmelding.

Restriksjoner 
Lokaliteten er båndlagt. Det er forbudt å ta fisk eller avlsprodukter inn eller ut fra lokaliteten uten særskilt tillatelse fra Mattilsynet.

Dersom diagnosen stadfestes, vil Mattilsynet vurdere behov for å opprette et kontrollområde rundt lokaliteten.

Publisert: 29.12.2017 , 14.39


Siste saker

X