Selskap som har en god ide til innovasjon, kan nå få drahjelp til å komme i gang med komersialisering. Illustrasjon av et allerede kjent grûnderkonsept, Egget. Illustrasjon: Hauge Aqua/Kreativ Side

«Mørkegrønn» tillatelse til Hauge Aqua

Fiskeridirektoratet skriver at faggruppen for tildeling av grønne tillatelser har tildelt siste av de 10 tillatelse i gruppe C, også omtalt som de mørkegrønne tillatelsene.

Direktoratetviser til at tildelingen av de grønne tillatelsene i gruppe C, opprinnelig ble avsluttet i juli 2014.

Etter at samtlige 10 tilsagn i gruppe C var fordelt, alle fortrinnsvis på lukkede løsninger, ble det høsten 2015 klart at vederlaget for en av tillatelsene i gruppe C ikke ble innbetalt, og tilsagnet ble således ikke endelig tildelt. Etter dette besluttet Nærings- og fiskeridepartementet i vår at tillatelsen skulle retildeles.

– Departementet kom videre til at det ikke skulle foretas endringer i tildelingsprosedyren eller tildelingsforskriften forut for tildelingen. Departementet avgjorde i samme brev at Faggruppen skal vurdere søknadene opp mot situasjonen som forelå da søknadene opprinnelig ble vurdert.

Faggruppen har på bakgrunn av det foretatt en ny gjennomgang av søknadene, med formål om å finne den best kvalifiserte blant søknadene som ble avslått. Tilsagn om tillatelse ble gitt til Hauge Aqua AS, som i søknaden forpliktet seg til følgende hovedpunkter:

Løsninger for å redusere risiko for påvirkning av vill laksefisk som følge av rømming:

  • Bruk av lukket, flytende anlegg til produksjon av postsmolt inntil 1 kg
  • Fettfinneklipping for identifisering av rømt fisk

Løsninger for å begrense påslag/hindre spredning av lakselus:

  • Bruk av lukket, flytende anlegg til produksjon av postsmolt inntil 1 kg
  • Bruk av luseskjørt
  • Bruk av funksjonelt fôr

Hauge Aqua har også prosjektert den lukkede merden «Egget», som de i samarbeid med Marine Harvest har søkt om uviklingstillatelser på.

Les hva Cato Lyngøy fra Hauge Aqua sier om tildelingen her.

Begrense lus og rømming

Grønne tillatelser har hatt som formål å redusere miljøutfordringene med rømming av oppdrettsfisk og spredning av lakselus. Søknadene om disse tillatelsene ble vurdert av en egen faggruppe utnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet. Mer om ordningen kan du lese her.

Øvrige som i første runde fikk tilsagn på en slik grønn tilatelse var • Bindalslaks AS • Engesund Fiskeoppdrett AS • Hardingsmolt AS • Lerøy Vest AS • Mainstream Norway AS • Marine Harvest Norway AS • Nekton Havbruk • Norsk Havbrukssenter • Sulefisk AS.

 

Publisert: 28.08.2017 , 08.31


Siste saker

X