Bjørn Myrseth

Morpol-styret renvasker Malek

Morpol-styret frikjenner konsernsjef Jerzy Malek etter nedskrivningen på 42 millioner kroner i fjerde kvartal. - Han har gjort noe dumt, men ikke noe ulovlig, sier styreleder Bjørn Myrseth.

Henrik Wiedswang Horjen

Basert på eksterne undersøkelser kunngjør styret at ingen faktorer har blitt avslørt som indikerer at det har vært noen straffesak eller illojale transaksjoner i prosessene rundt nedskrivningen av fordringen mot MK Ustka på 5,6 millioner euro.

– At det er gjort noe dumt i denne saken, kan man trygt si. Men vi har ikke klart å avdekke ulovligheter, sier Morpol-styreleder Bjørn Myrseth til Finansavisen.

I forbindelse med gjennomgangen av den finansielle regnskapet for fjerde kvartal 2011 og foreløpige hele året 2011, ble det foreslått å avskrive en fordring på EUR 5.6 millioner mot Selskapet MK Ustka. Ifølge note 20 i Selskapets årsregnskap for 2010, hadde denne påstanden er garantert for av Jerry Malek, administrerende direktør og aksjonær i Morpol. Malek eier mindre enn 5% av aksjer i selskapet Euro-industrien som er den eier av MK Ustka.

Undersøkelsene har blitt utført av revisjon Ernst & Young og det polske advokatfirma Wierzbowski Eversheds. Under etterforskningen, skriftlige dokumentasjon av transaksjoner og relevant finansiell informasjon har blitt anmeldt. I tillegg har involverte nøkkelpersoner blitt intervjuet, informerer Morpol-styret i en melding onsdag.

Les også: Endelig en «ren» Morpol-rapport

Artikkelen fortsetter under bildet..

Bjørn Myrseth

RENVASKER KONSERNSJEFEN: – At det er gjort noe dumt i denne saken, kan man trygt si. Men vi har ikke klart å avdekke ulovligheter, sier styreleder Bjørn Myrseth. Det var duket for fullt rabalder under fjerde kvartalsrapporten i vinter da det ble kjent at Morpol nedskrev en fordring til MK Ustaka til null, en fordring som konsernsjef Jerzy Malek hadde gitt garanti for. Nå er Malek renvasket.

 

Feilaktig rapportert lån

Bakgrunnen for saken strekker seg tilbake til 2007. Morpol kjøpte da det tyske sjømatselskapet Laschinger GmbH for EUR 24.9 millioner. Selskapet MK Ustka fikk en mellomrolle i integreringen av Laschingers virksomhet inn i Morpol. MK Ustka ble etablert som en «Special Purpose Vehicle» for å hjelpe prosessen med å integrere Laschinger inn Morpol Gruppen.

84 prosent av aksjene i Laschinger GmbH ble solgt til MK Ustka på EUR 20 millioner. Dette beløpet skulle tilbakebetales i forbindelse med salg av eiendeler i Laschinger GmbH til andre datterselskaper i Morpol gruppen, tilknyttet selskaper og tredjeparter. Innen 2010 juni var 14,4 millioner euro nedbetalt. Kravet på EUR 5.6 millioner representerte det resterende beløpet. Dette beløpet var fortsatt utestående ved utgangen av 2010, og det var uttalte at konsernsjef Jerry Malek personlig garantert for beløpet i forbindelse med revisjonen av Morpols årsregnskapet. Kravet var feilaktig rapportert som et lån. Kravet var foreslått avskrevet i forbindelse med det foreløpig gjennomgang av regnskapet for 2011. 

– Det har ikke vært gjennomført noen verdivurdering av gjenværende eiendeler i Laschinger, og derfor kan ikke anslås i dag hvor mye av den gjenværende hevder som kan dekkes. På bakgrunn av undersøkelser, har styret konkludert med at den beste måte å skape aksjonærverdier er å bidra til realiseringen av de gjenværende eiendeler i Laschinger GmbH, skriver styret.

Malek uten personlig gevinst

– Konsernsjef Jerry Malek gjorde ingen personlig gevinst fra transaksjoner med MK Ustka på bekostning av Morpol og og det har ikke blitt gjort noen funn som tyder på ellers, heller ikke at noen andre av de undersøkte nærstående uberettiget har gjort noe betydelig personlig vinning på bekostning av selskapet.

Konsernsjefs Maleks garanti ble gitt under polsk lov og er å bli forstått som en selvskyldnerkausjon, ikke en garanti i sin vanlige forstand. Morpol ledelse heter det at de ble presentert med kausjon bindingen. Granskingen har ikke kunnet konkludere hvem opprinnelig utarbeidet det. Utløpsdato kausjonist er identisk med den underliggende kravet, og dermed har samme forfalte utløpsdatoen som kravet. Det Kausjonsdokument var derfor ikke mulig å utøve for Morpol. Undersøkelsen har avdekket at Teksten i note 20 i årsrapporten for 2010 var ikke en tilstrekkelig presis beskrivelse av den underliggende forhold. Omstendighetene rundt kausjon obligasjon i 2010 er uheldig, men ikke av en slik art at styret anser det hensiktsmessig å handle på det. Styret har ikke funnet grunnlag for videre handling mot enkeltpersoner involvert.

– Styret konkluderer med at etter funnene i undersøkelsene, har transaksjonene vært nøytral for Morpol med hverken gevinst eller tap.

Vil stramme opp formalitetene

– Styret vil stramme selskapets formalitet kravene i transaksjoner med nærstående parter. Ett børsnotert selskap er forpliktet til å vise åpenhet i slike saker. Styret vil trekke fra sin erfaring med denne saken å styrke selskapets prosedyrer med hensyn til transaksjoner med nærstående parter i særdeleshet, og corporate governance i generelt.

– Styret ønsker å understreke at oppkjøpet av Laschinger GmbH var et viktig oppkjøp for Morpol. S.A. Laschinger var tidligere selskapets største konkurrent i Tyskland, og oppkjøpet har siden skapt stor aksjonærverdier. Produksjonen i det kjøpte selskapet er nå fullt integrert med resten av Morpol-produksjon i Ustka som oppnår stor produksjonseffektiviteten for Morpol gruppen, skriver styret.

Publisert: 23.05.2012 , 11.53


Siste saker

X