Måsøval Fiskoppdrett

Måsøval søker om visningskonsesjon

Måsøval har sendt inn søknad om visningskonsesjon med landanlegg på Frøya.

Etter kontroversene rundt Salmars visningskonsesjon knyttet til Frøya kultur- og kompetansesenter, varslet Måsøval fiskoppdrett at de ville vurdere å søke om visningskonsesjon. Nå er søknaden klar, skriver Hitra-Frøya.

Les også: Måsøval gir ikke opp visningskonsesjonen

Mandag ble søknaden sendt til Frøya kommune, men forespørsel om formannskapet i dag kan vedta en anbefaling som kan sendes ved søknaden til Fiskeridirektoratet.

Måsøval har utformet et konsept som geografisk er sentrert rundt Sistranda. De ønsker å bruke lokalitetene de i dag har ved Inntian (Bukkholmen og Lamøya). Landanlegget er planlagt til Siholmen, hvor det i dag ligger flere tjenester og bedrifter knyttet til havbruksnæringa. Sentralt i konseptet blir etablering av landets første oppdrettsimulator.

Les også: Anbefaler Salmars søknad om visningskonsesjon

Les også: Salmar tilbyr å fristille kommunen

Les også: Måsøval vil stoppe Salmars visningsavtale

Måsøval Fiskoppdrett
Sentralt i konseptet til Måsøval blir etablering av landets første oppdrettsimulator. Foto: Måsøval Fiskoppdrett

 

Publisert: 11.09.2013 , 10.59


Siste saker

X