Mulig å øke motstandsevnen mot lakselus

Forsøk viser at det er stor genetisk variasjon i motstandsevne mot lakselus, og at det er mulig å øke motstandsevnen gjennom systematisk avlsarbeid.

-Dette vil kunne redusere behovet for behandling mot lakselus og øke velferden til laksen. På sikt vil det også redusere smittepresset av lakselus, sier professor Trygve Gjedrem ved Akvaforsk til kyst.no. De siste tre årene har Akvaforsk og Veterinærinstituttet gjennomført et omfattande avlsforsøk for å studere om det er genetiske variasjoner i motstandsevne mot lakselus. Forsøkene er gjennomført på Akvaforsk sin forskingsstasjonen på Averøy i samarbeid med SalmoBreed as. Prosjektet er finansiert gjennom Forskningsrådet Fiskematerialet som ligger til grunn for forsøket består av to årsklassar hver med 300 familier av laks frå SalmoBreed. Det første året ble det talt lus på 3070 laks og det andre året 2049. Det ble talt både bevegelige og fastsittende lus. Utregningene er basert på summen av lus. Det viste seg altså at det var stor forskjell mellom de 300 familiegruppene i sum lus per fisk. I det første året hadde den beste familien 1,1 lus per fisk, mens den dårligste hadde 9,1 lus per fisk. Året etter var forskjellen mellom beste og dårligste gruppe 0,3 og 5,6 lus per fisk. Forsøket viste at en stor del av variasjonen i motstandsevne mot lus skyldes arv: 19% i det første året og 10% det andre året i forsøket. Det vil si at omtrent 15% av variasjonen i antall lus er arvelig bestemt, sier Gjedrem.

Publisert: 28.10.2003 , 09.33


Siste saker

X